Home / About us

About us

Institutul de Studii Financiare (ISF), înființat prin fuziunea dintre Fundaţia Institutul de Management în Asigurări şi Fundaţia Institutul de Asigurări, si-a început  oficial activitatea în data de 13.08.2015.

Noua entitate dedicată pregătirii profesionale – cu precădere în sectorul serviciilor financiare nebancare – are ca fondator Autoritatea de Supraveghere Financiară și este susținută de asociaţii reprezentative din domeniu, în calitate de membri: Uniunea Naţională a Societăţior de Intermediere şi Consultanţă în Asigurări din România (UNSICAR), Uniunea Naţională a Societăţilor de Asigurare din România (UNSAR), Asociația de Drept al Asigurărilor din România (ADAR) şi Asociaţia Română de Actuariat (ARA), fiind în curs de înscriere și alte asociații profesionale ale pieței financiare nebancare.

Misiunea ISF este să sprijine dezvoltarea organizaţiilor, instituţiilor şi persoanelor care îşi desfăşoară activitatea sau care intenţionează să activeze în domeniul asigurărilor, pensiilor private şi investiţiilor financiare, al activităţilor conexe sau similare cu aceste activităţi, precum şi al managementului riscului, al managementului resurselor umane şi al managementului organizaţiei.

Printre principalele direcții de acțiune ale institutului se numără asigurarea pregătirii, perfecţionării şi specializării profesionale a persoanelor care lucrează în domeniul serviciilor financiare, acordarea de atestate profesionale, elaborarea de standarde ocupaționale și sisteme de evaluare bazate pe competențe, realizarea de studii şi cercetări în domeniul serviciilor financiare nebancare, editarea de publicații de specialitate, elaborarea de propuneri de norme tehnice şi principii profesionale aplicabile în domeniul financiar nebancar, precum și organizarea de activităţi de informare și educare în domeniul financiar, la nivel naţional şi internaţional.

Activitatea ISF se va desfășura în cadrul unor centre axate pe funcții specifice, precum:

  • Centrul de training programe financiare şi programe soft skills;
  • Centrul de dezvoltare şi promovare programe, organizare, marketing şi reprezentare zonală;
  • Centrul de cercetare, studii şi programe internaţionale;
  • Centrul de evaluare şi examinare.

Conducerea şi administrarea ISF vor fi asigurate de un Consiliu Director compus din cel puţin 5 membri, cu un mandat de 4 ani, iar conducerea şi coordonarea activităţii curente vor intra în responsabilitatea unui director general. Structura ISF include și un Consiliu Științific, cu caracter consultativ, ce are rolul de a asigura un înalt nivel de calitate a programelor de formare profesională și a acțiunilor ISF prin analizarea, dezbaterea și avizarea programelor ISF, facilitarea accesului la cele mai bune practici, precum și consilierea privind parteneriatele și colaborările.

Totodată, în cadrul şedinţei Consiliului ASF din data de 12.08.2015, a fost aprobat noul Consiliu Director al Fundaţiei Institutul de Studii Financiare, a cărui componenţă este următoarea:

Preşedinte : Calin Rangu

Vicepresedinte: prof. univ. dr. Ion Stancu

Membru: Florentina Almăjanu

Membru: Valentin Ionescu

Membru: Dragoş Haşegan

Membru: Cătălina Sava

Membru: Paul Mitroi

Pe termen lung, ISF îşi propune alinierea activităţii la cerinţele europene, trecerea de la acumularea de cunoștințe la acumularea și evaluarea de competențe, furnizarea de programe de formare profesională pentru domeniul financiar nebancar adaptate noilor procese organizaţionale, determinate de cerinţele legislative, de dinamica pieţei și a cadrului european, contribuind la maturizarea pieţei financiare nebancare din România, la crearea capacităţii acesteia de a face faţă concurenţei induse de globalizare sau efectelor crizelor economice.

With this https://domyhomework.guru/ formula, substitute for dv the most complicated term that can be integrated.
Creative Commons License    This work is provided under Licență Creative Commons Atribuire 4.0 Internațional