Acasa / admin

admin

CALL FOR PAPERS

Bordul Editorial al Revistei de Studii Financiare, publicată de Institutul de Studii Financiare, are plăcerea să anunțe deschiderea apelului pentru articolele ce urmează a fi publicate în numărul al doilea al revistei. Revista este, în prezent, în proces de indexare în baze de date precum: RePEc, EconPapers, IDEAS, DOAJ, CiteFactor, EconLit. Autorii sunt invitați să transmită lucrări în limba română și în limba engleză, într-unul din următoarele domenii: asigurări, piața de capital, pensii private, domeniul bancar; guvernanță corporativă; contabilitate și audit; management general și marketing; managementul riscurilor financiare și operaționale; managementul fenomenelor sistemice asupra sistemului financiar; managementul crizelor asupra sistemului financiar; comportamentul consumatorului de servicii financiare; alte arii de cercetare în domeniul financiar. Lucrările transmise spre publicare în Revista de Studii Financiare trebuie să prezinte cercetări originale care nu au mai fost publicate sau trimise spre publicare către o altă publicație. Toate lucrările vor fi transmise electronic, prin e-mail la adresa revista@isfin.ro, până la data de 30 martie 2017. Premiere pentru Cel mai bun articol Pentru numărul al doilea al Revistei de Studii Financiare, comitetul editorial  oferă un Premiu în valoare de 2000 lei pentru Cel mai bun articol depus spre publicare. Pentru a intra în competiție, articolele propuse trebuie să respecte cerințele de tehnoredactare, să fie trimise până pe data de 30 martie în limba română și limba engleză și să fie acceptat spre publicare de către comitetul științific al revistei. Dintre articolele acceptate spre publicare, o Comisie de Specialitate va acorda punctaje ținând cont de criterii precum calitatea științifică a articolului, relevanța, impactul și originalitatea articolului, calitatea conținutului tehnic Comisia de specialitate care va analiza articole intrate în competiție include pe următorii: univ. dr. Ion Stancu – președinte Iulian Panait și lect. univ. dr. Adrian Mitroi – membrii. Pentru mai multe informații vă stăm la dispoziție. Subject us history rating 0 no votes yet socialtags information belief critical thinking epistemology opinion cognition comment computing tags herbert hoover speculation farming printer transported over there friendly bradshaw history 1302 6pm-7 20pm chapter 25 essay 1.

Citeste

EIET Conference – Acquiring competence to protect the consumer

On 8th and 9th of October 2015, the Institute of Financial Studies organized, under the aegis of EFICERT, the EIET Conference – European Conference of National Institute for Professional Education in Insurance having as main topic “ACQURING COMPETENCE TO PROTECT AND SERVE THE CUSTOMER”. During the conference have been discussed the major changes that the implementation of the Insurance Distribution Directive (IDD) will bring in terms of consumer protection and how they are translated into the training of the people that activates in the distribution of insurance and reinsurance products. Thus, following the discussions it resulted that, at European level, is better to have a common ground regarding the continuing professional development of the employees of insurance companies and brokers, noting that each country will implement the requirements of the Directive on the specifics of their markets. At the same time, each country will ensure, through specific mechanisms that all the persons involved in the distribution of insurance and reinsurance products have the required knowledge and the minimum skills necessary in order to operate with professionalism seeking the satisfaction and the protection of the consumer of insurance and reinsurance products. During the discussion it was emphasized that technological progress and access to diversified information influences the behavior of the consumer of financial services, therefore it is required an increase in the quality of the training of staff involved in the sale process so that through knowledge, attitude and interpersonal relationships developed, the overall image of the insurance market will be improved and, ultimately, the public confidence in insurance and reinsurance products will be increased step by step. The conclusions of the Conference were concentrated upon the acceptation that the Directive to be implemented will bring both challenges for each of the Member States but will be also an opportunity not to be neglected in terms of increasing of professionalism of those working in the insurance market, opportunity that vocational training bodies must exploit in order to achieve the major goal which they have, namely to ensure conditions for professional development of the personnel employed in this area. Most wikipedia page …

Citeste

Conferința EIET „Dezvoltarea competențelor pentru protecția consumatorului”

Institutul de Studii Financiare a organizat, sub egida EFICERT, în zilele de 8 și 9 octombrie 2015, Conferința EIET – Conferinţa Europeană a Institutelor Naţionale de Formare Profesională în Asigurări având ca temă „Dobândirea competenţei profesionale pentru protecţia clientului”. În cadrul conferinței s-au dezbătut principalele schimbări pe care implementarea Directivei privind Distribuția în Asigurări (IDD) le va aduce în ceea ce privește protecția consumatorului și modul în care acestea sunt transpuse în formarea profesională a persoanelor ce activează în distribuția produselor de asigurare și reasigurare. Astfel, în urma dezbaterilor a reieșit că, la nivel european, este binevenit un numitor comun în ceea ce privește dezvoltarea profesională continuă a angajaților societăților de asigurare respectiv de intermediere, cu mențiunea că fiecare țară va implementa cerințele directivei în funcție de specificul propriei piețe. Totodată, fiecare țară se va asigura, prin mecanisme specifice, că fiecare dintre persoanele implicate în procesul de distribuție al produselor de asigurare și reasigurare deține cunoștințele și competențele minime necesare pentru a-și desfășura activitatea în condiții de profesionalism urmărind satisfacția dar și protecția consumatorului de produse de asigurare și reasigurare. Pe parcursul discuțiilor s-a accentuat faptul că progresul tehnologic și accesul la informație variată influențează comportamentul consumatorului de servicii financiare astfel că se impune o creștere a nivelului de pregătire a personalului implicat în procesul de vânzare în așa fel încât, prin cunoștințe, atitudine dar și prin relațiile interumane dezvoltate, acesta să contribuie la îmbunătățirea imaginii de ansamblu a pieței asigurărilor și, în final, la creșterea nivelului de încredere a publicului larg în produsele de asigurare și reasigurare. Concluziile Conferinței s-au concentrat asupra accepțiunii că Directiva ce urmează a fi implementată va aduce atât provocări pentru fiecare dintre statele membre însă va constitui și o oportunitate deloc de neglijat în ceea ce privește creșterea gradului de profesionalizare a persoanelor ce activează în piața asigurărilor, oportunitate pe care organismele de formare profesională trebuie să o fructifice în vederea realizării scopului major pe care acestea îl au și anume asigurarea condițiilor propice pentru dezvoltarea profesională a personalului angajat în acest domeniu. Sometimes it’s hard, because who are you fooling, https://midnightpapers.com/ really.

Citeste

What ails Europe and what should be done about it – a few thoughts –

What ails Europe and what should be done about it – a few thoughts  – All eyes in Europe are riveted on the migrants/refugees’ crisis, which has come as another major shock following the financial crisis and the Euro-area troubles of recent years. The migrants/refugees’ crisis and the Euro-area troubles have revealed the fragility of the Union, which, for many, is likely to be a shock in itself. More than worrying is the pretty low response capacity of the Union to such shocks. Can the Union pull itself together, can it reengineer itself? Below is a reading of the Union’s turmoil and avenues for policy action are outlined. Some premises for analysis The Union is going through the most critical period in its history; it is facing an existential crisis, as former Council president, Herman van Rompuy, put it. Its roots are economic and financial, linked with a deep Euro-area crisis, demographics, over-debt ( debt-overhang) and, frequently, inadequate leadership and governance. “Regaining citizens” (to paraphrase Etienne Davignon insightful observation, that “we have lost the citizens”), hinges on redeeming what the EU means for Europe and on better policies at the national and European levels; it also relies on politicians being more honest and truth telling about problems and challenges. The European Project needs to be explained better to citizens, in the light of what it has brought about after the end of the second world war and the new challenges facing Europe. This demarche is a must in order to make more clear what this project means for the peace and economic wellbeing of EU member states in a world of tremendous change and facing by huge challenges. But for this demarche to be successful policy-makers in Brussels and national capitals have to tackle the “democratic deficit”. Unless this id done legitimacy of decision-making will be an increasing challenge in the Union; citizens have to sense and see that they have a say in the policy-making process at both the national and the EU/Euro-area levels. When it comes to policies, the Union needs to strike more of a balance between …

Citeste

Comunicat de presă, București, 18 septembrie 2015

Comunicat de presă Bucureşti, 18 septembrie 2015   Institutul de Studii Financiare, cu sprijinul organizaţiei europene a institutelor naţionale de formare în asigurări – EFICERT, organizează la Bucureşti, între 8-9 octombrie, ediţia din 2015 a EIET Conference – Conferinţa Europeană a Institutelor Naţionale de Formare Profesională în Asigurări. Evenimentul are loc în contextul implementării Directivei privind Distribuţia în Asigurări (IDD), care va aduce schimbări semnificative atât la nivelul pieţei de profil din Uniunea Europeană, cât şi a celei din România, unul dintre principalele elemente ale acesteia fiind reprezentat de accentul pus pe protecţia consumatorului de produse de asigurare. Astfel, atât sistemele de educaţie care pregătesc viitorii specialişti în asigurări, cât şi cele care oferă pregătirea profesională continuă a celor care activează deja în domeniu trebuie să fie pregătite pentru integrarea noii directive în propriul curriculum. De asemenea, acestea trebuie să evidenţieze, mai mult decât oricând până acum, legătura dintre obţinerea competenţelor profesionale şi protecţia consumatorului de asigurări. Conferinţa EIET reprezintă o platformă de dezbateri în cadrul căreia reprezentanţii institutelor naţionale de formare în asigurări din diverse ţări europene se întâlnesc anual pentru a face schimb de idei şi de experienţă şi pentru stabili primii paşi în dezvoltarea unor programe de training vocaţional care să fie recunoscute la nivelul întregii Uniuni Europene. Evenimentul se desfăşoară, în acest an, sub tema „Dobândirea competenţei profesionale pentru protecţia clientului”, iar discuţiile din cadrul acestuia vor avea ca temă principală provocările, dar şi oportunităţile aduse de implementarea Directivei privind Distribuţia în Asigurări (IDD) pe segmentul serviciilor financiare. Astfel, în cadrul noilor directive europene care vizează piaţa asigurărilor, precum IDD, cât şi MIFID II, există reglementări care impun, pentru protecţia consumatorilor, dobândirea, de către specialiştii care activează în domeniu, a unor certificate profesionale. Cu toate acestea, sistemele europene de educaţie diferă foarte mult de la o ţară la alta, stabilirea unor standarde comune devenind, în acest context, foarte dificilă. Scopul dezbaterilor din cadrul conferinţei EIET din acest an este tocmai o încercare de a descoperi modalitatea în care se pot crea astfel de standarde la nivelul ţărilor din Uniunea Europeană. „Institutul de Studii Financiare este onorat …

Citeste

Cartea „Underwriting/Subscriere” a lui Bogdan TUDOR, disponibila acum in format electronic

Lucrarea de specialitate „Underwriting/Subscriere” lansata recent de Bogdan TUDOR, dedicata oamenilor de afaceri, specialistilor, studentilor, dar si persoanelor care vor sa afle mai multe despre domeniul asigurarilor, s-a lansat acum si in format electronic, pentru iPad. Bogdan TUDOR are experienta in subscrierea de asigurari property si raspunderi generale, iar in lucrarea sa de specialitate cu titlul „Underwriting/Subscrierea” a analizat teme importante din industria asigurarilor, precum „Rolul subscriitorului” si notiunile de hazard si risc, explicand totodata ce presupun acestea. Publicarea volumului lansat de editura NOI a fost sprijinita de UNSAR – Uniunea Nationala a Societatilor de Asigurare si Reasigurare din Romania. Lucrarea „Underwriting/Subscriere” in format electronic poate fi comandata printr-un e-mail transmis pe adresa dana.zaharia@mxp.ro. Pretul e-book-ului este de 15 lei, iar banii stransi din vanzari vor fi donati unei cauze sociale. Sursa: www.1asig.ro (Cartea „Underwriting/Subscriere” a lui Bogdan TUDOR, disponibila si in format electronic) Wanted to be a good neighbor, showing that it was content as a regional https://domyhomework.guru/ power, not a write my essay cheap world one.

Citeste

Principalele îngrijorări ale asigurătorilor din Europa Centrală și de Est

Principalele îngrijorări ale asigurătorilor din Europa Centrală și de Est1 Sondajul bienal „Insurance Banana Skins 2015”, care măsoară percepția riscurilor în sectorul asigurărilor, a arătat că anul acesta principalele îngrijorări ale asigurătorilor sunt riscul macroeconomic și cel al ratelor de dobândă. Indicele Banana Skins reprezintă nivelul de anxietate resimțit în sectorul analizat, iar anul acesta în ECE (țările din Europa Centrală și de Est) valoarea acestuia este de 2.93, mai mică decât media globală de 3.21. Anul acesta “Indexul de pregătire pentru gestionarea riscurilor” din ECE a acumulat 3.18 puncte, crescând semnificativ de la 2.93 cât fusese  în 2013, semn că în ultimii doi ani companiile de asigurări s-au concentrat pe îmbunătățirea managementului de risc și al managementului polițelor. Pe lângă riscul macroeconomic și cel ratelor de dobândă, in top 25 riscuri care îi îngrijorează pe asigurători se află: produsele cu randamente garantate (3), practicile de afaceri (4), reglementarea (5), performanța investițiilor (6), riscurile cibernetice (7), canalele de distribuție (8), schimbările climatice globale (9),  managementul schimbării (10), catastrofele naturale (11), calitatea managementului riscului (12), dezvoltarea de noi produse (13), guvernanța corporativă (14), calitatea managementului (15), condițiile de piață (16), pasivele pe termen lung (17), schimbările sociale (18), resursele umane (19), riscul reputațional (20), disponibilitatea capitalului (21), ingerințele politice (22), terorismul (23), instrumentele financiare complexe (24), poluarea/contaminarea (25) . Lipsa eticii în afaceri (4) a devenit un motiv de îngrijorare pentru asigurători, date fiind practicile frauduloase din vânzările asigurărilor de viață. De asemenea, asigurătorii sunt constant sub presiune datorită trendurilor competitive de pe piața acestui sector. Reglementarea continuă să fie percepută ca fiind un risc acut de către asigurătorii din Europa Centrală și de Est,în principal datorită termenului de implementare a Directivei Solvency II – ianuarie 2016. Riscurile cibernetice (7) au devenit una dintre principalele îngrijorări ale asigurătorilor odată cu  incidentele recente din SUA, unde bazele de date a milioane de clienți ale agențiilor de asigurări de sănătate au fost compromise de hackeri. Se preconizează însă că până la finele anului 2016 se vor aplica în ECE mai multe directive privind managementul informației și al securității în domeniul IT. Grija pentru …

Citeste

Autoritatea de Supraveghere Financiara a emis Norma privind comercializarea prin mijloace electronice a contractelor de asigurare

In Monitorul Oficial al Romaniei Partea I, nr.64/24.VIII.2015 a aparut Norma privind comercializarea prin mijloace electronice a contractelor de asigurare emisa de Autoritatea de Supraveghere Financiara. Prezenta norma stabileste conditiile in baza carora Autoritatea de Supraveghere Financiara reglementeaza activitatea de comercializare prin mijloace electronice a contractelor de asigurare. In ceea priveste entitatile care pot derula aceasta activitate, actul normativ include: • Societatile de asigurare autorizate de A.S.F., direct si/sau prin intermediul agentilor de asigurare; • Brokerii de asigurare autorizati de ASF; • Societatile de asigurare autorizate in alte state membre ale Uniunii Europene ce isi desfasoara activitatea in Romania in temeiul dreptului de stabilire sau a libertatii de a presta servicii; • Agentii de asigurare subordonati; • Intermediari in asigurari autorizati in state membre ale Uniunii Europene ce isi desfasoara activitatea in Romania in temeiul dreptului de stabilire sau a libertatii de a presta servicii. Norma asimileaza activitatii de comercializare prin mijloace electronice a contractelor de asigurare urmatoarele activitati: •promovarea contractelor de asigurare, realizarea de simulari, inregistrarea, centralizarea, retransmiterea, procesarea sau stocarea oricaror cereri de oferta privind contractele de asigurare, finalizate sau nu prin incheierea acestora; •compararea de oferte de asigurare si/sau preturi pentru orice contracte de asigurare; •emiterea prin mijloace electronice sau aplicatii aferente dispozitivelor mobile a unor polite de asigurare si/sau a unor documente de incasare; •emiterea si/sau modificarea unei polite de asigurare ca urmare a unei comenzi transmise prin orice mijloace electronice. Deasemenea, norma stabileste conditiile ce trebuie indeplinite de furnizorii de solutii dedicate: •au ca obiect de activitate cel putin codul CAEN 6201 „activitati de realizare a software-ului la comanda” (software orientat catre client) ori au un obiect de activitate echivalent, daca acesti furnizori de solutii si/sau aplicatii software sunt entitati legale din alte state membre sau din state terte; •furnizeaza solutiisi/sau aplicatii software dedicate pentru comercializarea prin mijloace electronice a contractelor de asigurare in baza unor contracte de prestari servicii/colaborare incheiate cu entitatile care pot derula aceasta activitate; •sunt operatori de date cu caracter personal autorizati de ANSPDCP/autoritate echivalenta din alte state terte. Nerespectarea prevederilor prezentei norme constituie contraventie si se sanctioneaza conform prevederilor art. …

Citeste

Ce trebuie sa stie romanii despre asigurarile obligatorii de locuinte dupa modificarea legii?

Legea asigurarilor obligatorii de locuinta (Legea nr. 260/2008) a fost modificata recent, iar noile prevederi ii afecteaza pe toti proprietarii de locuinte. Portalurile asigurarealocuintelor.ro si 1asig.ro pregatesc o campanie ampla de popularizare a noilor prevederi legislative de care ar trebui sa tina cont toti cei care detin o locuinta, adresandu-se atat persoanelor care deja au o polita obligatorie, cat si celor care doresc sa-si achizioneze o asigurare PAD sau facultativa. Mai multe detalii aici. We’re in our second year https://justdomyhomework.com/ of sicc-c, doing it as a two-year program, so this is a persuasive essay.

Citeste

EIET 2015 – Conferinţa Europeană a Institutelor Naţionale de Formare Profesională în Asigurări

Institutul de Studii Financiare organizează EIET2015 – Conferinţa Europeană a Institutelor Naţionale de Formare Profesională în Asigurări în perioada 8-9 octombrie 2015. Tematica evenimentului din 2015 “ACQURING COMPETENCE TO PROTECT AND SERVE THE CUSTOMER” este legată de provocările aduse de legislaţia privind protecţia consumatorului formelor de instruire profesională în domeniul financiar, cu accent pus pe industria asigurărilor. Evenimentul organizat cu suportul EFICERT reuneşte reprezentanţi de marcă din domeniul formării profesionale din ţări europene cu experienţă şi invitaţi internaţionali. Mai multe detalii pot fi obţinute la lnaghi@ima-imi.ro. You are right, there is only so much time in https://domyhomework.guru/ the world.

Citeste
Creative Commons License   Această operă este pusă la dispoziție sub Licență Creative Commons Atribuire 4.0 Internațional