Acasa / Anul 2017 / Numarul 1

Numarul 1

CALL FOR PAPERS

Bordul Editorial al Revistei de Studii Financiare, publicată de Institutul de Studii Financiare, are plăcerea să anunțe deschiderea apelului pentru articolele ce urmează a fi publicate în numărul al doilea al revistei. Revista este, în prezent, în proces de indexare în baze de date precum: RePEc, EconPapers, IDEAS, DOAJ, CiteFactor, EconLit. Autorii sunt invitați să transmită lucrări în limba română și în limba engleză, într-unul din următoarele domenii: asigurări, piața de capital, pensii private, domeniul bancar; guvernanță corporativă; contabilitate și audit; management general și marketing; managementul riscurilor financiare și operaționale; managementul fenomenelor sistemice asupra sistemului financiar; managementul crizelor asupra sistemului financiar; comportamentul consumatorului de servicii financiare; alte arii de cercetare în domeniul financiar. Lucrările transmise spre publicare în Revista de Studii Financiare trebuie să prezinte cercetări originale care nu au mai fost publicate sau trimise spre publicare către o altă publicație. Toate lucrările vor fi transmise electronic, prin e-mail la adresa revista@isfin.ro, până la data de 30 martie 2017. Premiere pentru Cel mai bun articol Pentru numărul al doilea al Revistei de Studii Financiare, comitetul editorial  oferă un Premiu în valoare de 2000 lei pentru Cel mai bun articol depus spre publicare. Pentru a intra în competiție, articolele propuse trebuie să respecte cerințele de tehnoredactare, să fie trimise până pe data de 30 martie în limba română și limba engleză și să fie acceptat spre publicare de către comitetul științific al revistei. Dintre articolele acceptate spre publicare, o Comisie de Specialitate va acorda punctaje ținând cont de criterii precum calitatea științifică a articolului, relevanța, impactul și originalitatea articolului, calitatea conținutului tehnic Comisia de specialitate care va analiza articole intrate în competiție include pe următorii: univ. dr. Ion Stancu – președinte Iulian Panait și lect. univ. dr. Adrian Mitroi – membrii. Pentru mai multe informații vă stăm la dispoziție. Subject us history rating 0 no votes yet socialtags information belief critical thinking epistemology opinion cognition comment computing tags herbert hoover speculation farming printer transported over there friendly bradshaw history 1302 6pm-7 20pm chapter 25 essay 1.

Citeste
Creative Commons License   Această operă este pusă la dispoziție sub Licență Creative Commons Atribuire 4.0 Internațional