Acasa / Revista de Studii Financiare – Volumul 4, nr. 6/2019

Revista de Studii Financiare – Volumul 4, nr. 6/2019

ISSN print:2537-3714 ISSN online:2559-1347  

Documentele sunt in format PDF și pot fi vizualizate cu Adobe Reader

Pagina 1-1

Revista de Studii Financiare

Pagina de titlu

 Pagina 2-2

 Board editorial

Board editorial

  Pagina 3-4

 Cuprins

Cuprins

  Pagina 4 – 9

Indicele de Stabilitate Financiară estimat de către Institutul de Studii Financiare (6)

  Abstract Articol

 Pagina 10 – 30

Asigurarea riscului cibernetic – o mare provocare cu care se confruntă economiile moderne

Leonardo Badea și Călin Mihai Rangu

Abstract Articol

 Pagina 31 – 49

Transparenţa informaţiilor publicate de băncile comerciale din România privind guvernanţa corporativă şi implicaţiile asupra auditului financiar

Andreea Claudia Crucean

  Abstract Articol

 Pagina 50 – 67

Proiecții privind sustenabilitatea sistemului de pensii în România

Ion Stancu, Dragoș Hașeganu și Alexandra Darmaz-Guzun

Abstract Articol

 Pagina 68 – 82

Evoluţia internaţională a incidenţei riscurilor catastrofale

Nicoleta Radu și Laura Elly Naghi

Abstract Articol

 Pagina 83 – 93

The differences of corporate governance influence on state-owned enterprise and non-state-owned entrerprise’s performance: the case of Indonesia

Irine Herdjiono

  Abstract Articol

Pagina 94 – 111

O analiză comparativă a criteriilor de evaluare a proiectelor finanțate din fonduri structurale din perspectiva managementului riscurilor

Ciprian Nicolae

Abstract Articol

Pagina 112 – 114

Scurtă incursiune în megatendințele ce vor modela lumea asigurărilor

Adrian Marin

Abstract Articol

Pagina 115 – 121

Contrapartea centrală locală

Laurențiu Paul Barangă

Abstract Articol

Pagina 122 – 128

Câteva aspecte ale arbitrajului ca modalitate de soluționare a litigiilor din asigurări

Raul-Felix Hodoș și Narcis Păvălașcu

Abstract Articol

Pagina 129 – 131

Recenzie carte: Capitalul în România Postcomunistă

Dan Constantinescu

  Articol

 

 
Creative Commons License   Această operă este pusă la dispoziție sub Licență Creative Commons Atribuire 4.0 Internațional