Home

ISSN print:2537-3714

ISSN online:2559-1347

Articole premiate

  • RSF nr.1, Structura sistemului bancar românesc în contextul economic și financiar actual, Rodica Oana Ioniță
  • RSF nr.2, Efectul zilei din săptămână pe piața de capital din România, Alexandra Gabriela Țițan
  • RSF nr.3, Ajustarea teoriilor clasice de management al portofoliilor cu practici comportamentale, Nicu Stanciu
  • RSF nr. 4, Noi evidențe empirice pe marginea E.M.H. – cazul țărilor dezvoltate și emergente – o abordare microeconomică, Iuliana Maria Ursu

Revista de Studii Financiare este editată de Institutul de Studii Financiare din anul 2016. În paginile sale vor fi publicate lucrări ale unor profesionişti practicieni, dar și ale unor autori din lumea ştiinţifică şi universitară din ţară şi din străinătate, precum şi ale unor tineri cercetători, ce vizează teme din domeniul financiar precum: asigurari-reasigurari, piata de capital, pensii private dar si din alte medii precum cel academic, al afacerilor etc..

Revista de Studii Financiare este structurată pe două secțiuni: Studii și cercetări (cu articole de cercetare și diferite studii în domeniu) și Opinii (unde vor fi materiale refreritoare la bune practice, eseuri, recenzii de carte economică în domeniul financiar, personalități în domeniu etc.

Cuprins RSF nr. 5/2018:

Pagina 185-185

Revista de Studii Financiare

Pagina de titlu

Pagina 186-187

Board editorial

Board editorial

Pagina 188-189

Cuprins

Cuprins

Pagina 190-194

Indicele de Stabilitate Financiară estimat de către Institutul de Studii Financiare

Abstract Articol

Pagina 195-208

Analiza fundamentală a investiției de capital în exchange-traded fund

Alina-Cristina Racu

Abstract Articol

Pagina 209-226

Optimizarea alocării activelor fondurilor de pensii, administrate privat în România (Pilonul II)

Leonardo Badea, Ion Stancu și Adina-Alexandra Darmaz-Guzun

Abstract Articol

Pagina 227-244

Implicațiile modificării reglementărilor privind controlul intern managerial asupra unei metodologii unitare de management al riscurilor pentru finanțările nerambursabile

Ciprian Nicolae

Abstract Articol

Pagina 245-260

Fiscalitatea și costul leasingului în România: o examinare analitică

Mihaela Teodorescu și Mihai Mieilă

Abstract Articol

Pagina 261-275

Corelația dintre dezvoltarea pieței de capital și creșterea economică pe grupuri de țări

Ioana-Maria Dobjanschi

Abstract Articol

Pagina 276-289

Bune practici în evaluarea pe bază de risc a programului de prevenire a spălării banilor într-o instituție bancară

Ioana Ana-Maria Codescu

Abstract Articol

Pagina 290-298

Micro-asigurarea

Gheorghita Jeni și Valentin Ionescu

Abstact Articol

Pagina 299-304

Noutăți aduse de MIFID II și impactul acestora

Paul Barangă

Abstract Articol

Pagina 305-316

Principii ale investitorului individual

Vlad-Mircea Ionescu

Abstract Articol

Pagina 317-322

TVA la achiziții în situații de anulare a codului de TVA: A fi sau a nu fi deductibil?

Lavinia Lazăr

Abstract Articol

Pagina 323-329

Investiții străine directe în economia Republicii Moldova

Camelia Ivan

Abstract Articol

Pagina 330-334

Recenzie carte: Comportament inadecvat

Ion Stancu și Adrian Mitroi

Articol

 

Creative Commons License   Această operă este pusă la dispoziție sub Licență Creative Commons Atribuire 4.0 Internațional