Acasa / Misiune

Misiune

Scop

Scopul Revistei de Studii Financiare este de a promova dezbaterea şi cercetarea fenomenelor financiare cu impact semnificativ asupra realităţii economice, asupra guvernanţei instituţiilor financiare şi asupra beneficiarilor de servicii financiare. Scopul acesteia este, de asemenea, promovarea schimbului de experiență între cercetătorii din Romȃnia și între aceștia și cei din comunitatea internațională a serviciilor financiare. Revista va oferi un suport profesional pentru toți cei care realizează cercetari științifice în domeniul financiar și va încuraja dezbaterea științifică, schimbul liber de idei, precum și transferul de bune practici.

Revista încurajează şi promovează cercetarea științifică originală, caracterul aplicativ şi studiile de impact ale deciziilor instituţionale şi antreprenoriale.

Obiective

 Revista de Studii Financiare urmăreşte:

  • promovarea cercetărilor interdisciplinare din domeniul pieţelor de capital, de asigurări, de pensii private şi integrarea acestora ȋn cerinţele europene de transparenţă şi protecţia consumatorilor;
  • transferul celor mai bune practice din domeniile de interes economico-financiar, ȋntre instituţiile naţionale cȃt şi internaţionale;
  • conexiunea benefică ȋntre mediul de afaceri şi cel academic, universitar, respectiv, ȋncurajarea tinerilor cercetători de a avea un schimb activ de idei;
  • inserţia ȋn educaţia financiară largă a cunostinţelor novatoare, a metodelor şi tehnicilor moderne de tranzacţionare, de managementul riscurilor, de securitate a tranzacţiilor etc.

Revista conferă cercetătorilor un cadru deschis pentru dialog științific, reciproc avantajos, circuit liber de idei și schimb de experiență.

Top quality all along thorough research of the exam syllabus pro-academic-writers.com allows the braindumpsdeals to produce an exceptional material for the preparation of microsoft70-417 exam.
Creative Commons License   Această operă este pusă la dispoziție sub Licență Creative Commons Atribuire 4.0 Internațional