Analiza comparativă a normalității distribuțiilor randamentelor indicilor BET și S&P500 – Roxana Ioan

 Autor: Roxana Ioan
 Vol. 5 • Nr. 8 • Mai 2020

Abstract

În prezent, piețele de capital la nivel mondial prezintă capitalizări imense, fapt care conduce către o expunere extrem de ridicată a investitorilor. În același timp, turbulențele manifestate în interiorul piețelor de capital în prezent, determină existența unor riscuri deosebit de ridicate asociate investirii. De asemenea, volatilitatea ridicată din perioadele caracterizate prin instabilitate economică determină asimetrii pronunțate în ceea ce privește distribuțiile seriilor de randamente zilnice. Principalele metode de estimare a riscului pe piața de capital se bazează pe ipoteza de normalitate a distribuțiilor seriilor zilnice de randamente. Dar, în ultimii ani, cercetările au relevat faptul că acestea nu mai prezintă caracteristici de normalitate a repartițiilor, situându-se mai degrabă în apropierea altor familii de distribuții (asimetrice, exponențiale). Lucrarea își propune testarea normalității randamentelor zilnice în lumina celor mai recente evoluții ale pieței de capital, dominată în prezent de evoluții imprevizibile și de o tendință puternic descendentă, în contextul economic curent, determinat de instaurarea pandemiei Covid-19. De asemenea, ne propunem să construim un indicator care să evidențieze momentele apropierii de normalitate și de eficiență, iar ulterior, să studiem dacă indicatorul propus poate fi sau nu utilizat ca și predictor pentru apariția unor evenimente extreme.

Această lucrare a fost cofinanţată din Fondul Social European, prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020, proiect numărul POCU/380/6/13/125015 „Dezvoltarea abilităţilor antreprenoriale pentru doctoranzi și postdoctoranzi în domeniul știinţelor economice”.

Cuvinte cheie: rupturi structurale, teste de normalitate, exponentul Hurst, indicator de normalitate – eficiență, asimetrie

Clasificare JEL: C46, G14

CONTACT