Analiza relației dintre veniturile fiscale și bazele de impunere în cazul României – Victor Ogneru și Iulian Panait

 Autori: Victor Ogneru, Phd Student, Iulian Panait , Phd
 Vol. 5 • Nr. 8 • Mai 2020

Abstract

In acest articol utilizăm metode econometrice pentru identificarea și analiza intensității potențialelor legături de cauzalitate dintre veniturile bugetare colectate în România din TVA, impozitul pe profit și impozitul pe venitul persoanelor fizice și diferite variabile economice asociate direct sau indirect bazei de impozitare pentru aceste tipuri de venituri fiscale. Setul de date utilizat este format din valori cu frecvență lunară și trimestrială, aferent perioadei trim. II 2007 – trim. IV 2018. Metodele utilizate în analiza sunt regresia liniară simplă și multiplă, testul Granger de cauzalitate și modele de tip vector autoregresiv (VAR) fără restricții. Pe baza rezultatele obținute pentru eșantionul menționat nu se poate confirma existența unei legături liniare semnificativă din punct de vedere statistic între variabilele menționate, ceea ce poate fi explicat în unele cazuri prin nivelul redus de colectare iar în alte cazuri prin numeroasele modificări ale cotelor și bazelor de impozitare ce generează schimbări structurale importante în seriile de date.

Cuvinte cheie: taxation, public finance, econometric modeling, VAR 

Clasificare JEL: H20 and C51

CONTACT