Coordonate ale unui model euristic de generare a deciziei de investiţii – Iulian Stan

 Autor: Dr.ec. Iulian Stan
 Vol. 5 • Nr. 8 • Mai 2020

Abstract

Modelul euristic de generare a deciziei investiţionale include principalii determinanţi investiţionali şi relaţionarea acestora, aspecte de natură comportamentală privind deciziile investiţionale şi schiţează profilul potenţial al viitorului investitor profesionist. Se apreciază că învăţarea (activată) şi simplificările de tip euristic pot dinamiza şi multiplica deciziile de natură investiţională.

Cuvinte cheie: model euristic, determinant investiţional, învăţare (activată),decizie investiţională, simplificare.

Clasificare JEL: JEL: G11, G41

CONTACT