Managementul portofoliului individual al investitorului în condițiile specifice piețelor românești – Dorin Alexandru Badea

 Autor: Dorin Alexandru Badea
Vol. 4 • Nr. 7 • Noiembrie 2019

Abstract

Prezenta opinie prezintă câteva dintre analizele evoluției şi gestiunii piețelor financiare (acțiuni şi obligațiuni) pentru a oferi un cadru decizional pentru „investitorul inteligent”, începând de la contextul portofoliului până la deciziile individuale de investiție. Aceasta se constituie ca argument pentru o cercetare românească care să expună cu claritate rezultatele obținute de investitorul mediu în contextul specific românesc. De asemenea, este nevoie să se analizeze măsura în care investitorii au beneficiat de pe urma activelor deținute, să ilustreze rezultatele pe care un „investitor inteligent” le-ar fi putut obține şi să elaboreze un cadru decizional accesibil, coerent, pentru fundamentarea investițiilor în contextul local.

Din perspectivă pragmatică, este necesară identificarea profilului „investitorului român inteligent”, respectiv, acel set decizional privind portofoliul optim care ar fi adus cele mai bune rezultate investitorului individual. Toate aceste demersuri de cercetare pot conduce sau chiar necesită dezvoltarea unui instrument web/digital care să faciliteze simulări privind rezultatele obținute în varii scenarii de portofolii investiționale. O alocare inteligentă, rațională a capitalului aduce pe termen lung beneficii atât investitorului individual, cât și economiei în ansamblul său și societății în sens larg.

Cuvinte cheie: i portofoliul investițional; investitorul inteligent; factor investing, behavioural finance

Clasificare JEL: G11, G17, G41

CONTACT