Opinie privind evoluția activității de intermediere a instrumentelor financiare – Laurențiu Paul Baranga

Autor: Laurențiu Paul Baranga
Vol. 2 • Nr. 2 • Mai 2017

Abstract

Odată cu începutul crizei financiare au avut loc o serie de modificări/completări a legislației europene cu scopul de a diminua efectele crizei și de a preveni, pe viitor, apariția cauzelor care au condus la această situație. Pentru a se remedia aceste deficiențe și totodată, pentru a se preveni pe viitor apariția unor noi situații similare, la nivelul Uniunii Europene au avut loc o serie de modificări a cadrului legislativ aplicabil serviciilor şi entităților financiare.

Au fost realizate modificări la nivelul cadrului legislativ aplicabil atât la nivelul instituțiilor de credit, cât şi al entităților financiare care alcătuiesc sistemul financiar nonbancar. În acest sens, regulile şi principiile stabilite în reglementările prudențiale aferente sistemului bancar au fost extinse la toate entitățile şi activitățile financiare din sistemul nonbancar, astfel încât să se asigure o acoperire cât mai largă a acestora cu scopul de a se diminua riscul sistemic și totodata pentru a se face pe viitor arbitrajul de reglementare cât mai dificil

În ceea ce privește regulile şi principiile de conduită, procesul de „uniformizare” a fost făcut şi dinspre sistemul nonbancar către sistemul bancar, precum şi între diferitele sectoare ale sistemului financiar nonbancar. Mai mult, în cadrul procesului de „uniformizare” a principiilor şi regulilor s-a avut în vedere specificul şi particularitățile fiecărei categorii de entități financiare sau de activitate financiară. Aceste modificări legislative, coroborate cu particularitățile mediului de afaceri din Uniunea Europeană, vor conduce în viitor la schimbări semnificative la nivelul activității de intermediere financiară în ceea ce privește instrumentele şi serviciile financiare oferite investitorilor.

Cuvinte cheie:intermediar, produse/instrumente financiare, investitor

CONTACT