Relaţia dintre cursul de schimb valutar şi preţul bursier al băncilor comerciale pe piaţa financiară din România – Violeta Duță

Autor: Violeta Duță
Vol. 3 • Nr. 4 • Mai 2018

Abstract

În contextul globalizării și al crizei financiare pe care lumea a parcurs-o în perioada 2007-2009, piața de capital românească a fost supusă unor șocuri extreme (indicii bursieri înregistrând un declin de până la 90%, în timp ce moneda națională s-a depreciat accentuat în raport cu EUR și USD), ceea ce a determinat o creștere semnificativă a volatilității pe piața financiară. Având în vedere că sectorul financiar a fost declanșatorul crizei și unul dintre cele mai afectate, am ales să analizăm dacă putem vorbi despre impactul cursului de schimb asupra prețului acțiunilor bancare tranzacționate la Bursa de Valori București și viceversa, pe perioada martie 2008 – iunie 2017, utilizând corelarea și testul de cauzalitate VAR Granger, pe o frecvența zilnică a datelor. Am analizat deasemenea, evoluția corelației dintre sectorul bancar (reprezentat de acțiunile societăților bancare tranzacționate la Bursa de Valori București) și piața valutară în timpul și după în cheierea crizei financiare. Am continuat cu analiza modificării volatilității înregistrate în sectorul bancar în perioada postcriză, comparativ cu cea înregistrată în timpul crizei financiare. Studiul a vizat cele trei bănci din România: BRD-Groupe Societe Generale, Banca Transilvania, Patria Bank și două bănci străine tranzacționate la BVB: Erste Bank AG și Deutsche Bank și cursurile de schimb RON / EUR și RON / USD. Rezultatele au arătat că se poate vorbi despre o influență unidirecțională, a cursului de schimb RON / EUR asupra prețurilor băncilor române incluse în studiu (cu excepția Patria Bank) și la o influență bidirecțională pentru băncile străine, Erste Bank și Deutsche Bank. În timpul crizei (după cum era de așteptat), am observat o creștere a volatilității și a corelației dintre piețele analizate și o ușoară scădere odată ce efectele crizei au început să se disipeze

Cuvinte cheie: cauzalitate, bursa de valori, curs valutar, model de cauzalitate VAR granger, volatilitate.

Clasificare JEL: C15, C58, G01

CONTACT