Acasa / Ghidul autorilor / Call for papers

Call for papers

Bordul Editorial al Revistei de Studii Financiare, publicată de Institutul de Studii Financiare, are plăcerea să anunțe deschiderea apelului pentru articolele ce urmează a fi publicate în numărul al patrulea al revistei. Revista este, în prezent, indexată în baze de date precum Google Scholar, Academic Keys, Erih PLUS, CEEOL, Electronic Journals Library, Max Planck Instiutes Stuttgart, Rootindexing și în proces de indexare în bazele de date: RePEc, EconPapers, IDEAS, DOAJ, CiteFactor, EconLit.

            Autorii sunt invitați să transmită lucrări în limba română și în limba engleză, într-unul din următoarele domenii:

 • asigurări, piața de capital, pensii private, domeniul bancar;
 • guvernanță corporativă;
 • contabilitate și audit;
 • management general și marketing;
 • managementul riscurilor financiare și operaționale;
 • managementul fenomenelor sistemice asupra sistemului financiar;
 • managementul crizelor asupra sistemului financiar;
 • comportamentul consumatorului de servicii financiare;
 • alte arii de cercetare în domeniul financiar.

Pentru a intra în competiție, articolele propuse trebuie să respecte întocmai cerințele de tehnoredactare, să fie trimise în limba română și limba engleză și să fie acceptate spre publicare de către comitetul științific al revistei.

Lucrările transmise spre publicare în Revista de Studii Financiare trebuie să prezinte cercetări originale care nu au mai fost publicate sau trimise spre publicare către o altă publicație.

Toate lucrările vor fi transmise electronic, prin e-mail la adresa revista@isfin.ro, până la data de 31 martie 2018.

Premiere pentru Cel mai bun articol

Pentru numărul al patrulea al Revistei de Studii Financiare, Bordul Editorial  oferă un Premiu în valoare de 2000 lei pentru Cel mai bun articol depus spre publicare.  Dintre articolele acceptate spre publicare, o Comisie de Specialitate va acorda punctaje ținând cont de criterii precum:

 1. calitatea științifică a articolului,
 2. relevanța, impactul și originalitatea articolului,
 3. calitatea conținutului tehnic

Comisia de specialitate care va analiza articole intrate în competiție include pe următorii:

 • Ion Stancu – președinte
 • Iulian Panait – membru
 • Adrian Mitroi – membru.

 

 

Creative Commons License   Această operă este pusă la dispoziție sub Licență Creative Commons Atribuire 4.0 Internațional