CALL FOR PAPERS

Bordul Editorial al Revistei de Studii Financiare, publicată de Institutul de Studii Financiare, are plăcerea să anunțe deschiderea apelului pentru articolele ce urmează a fi publicate în numărul 17 al revistei. Revista este, în prezent, indexată în baze de date precum Google Scholar, Erih PLUS, CEEOL, RePEc, DOAJ,  și în proces de indexare în bazele de date: EBSCO și Proquest. 

            Autorii sunt invitați să transmită lucrări în limba engleză, într-unul din următoarele domenii:

  • Insurance, capital market, private pensions, banking field;
  • Corporate governance;
  • Accounting and audit;
  • General management and marketing;
  • Financial and operational risk management;
  • Management of systemic phenomena on the financial system;
  • Management of crisis on the financial system;
  • The behavior of the consumer of financial services;
  • Other areas of research in the financial field.

Pentru selecție, articolele propuse trebuie să respecte întocmai cerințele de tehnoredactare, să fie trimise în limba engleză și să fie acceptate spre publicare de către comitetul științific al revistei.

Papers submitted for publication in the Journal of Financial Studies must present original research that has not been published or submitted for publication to another publication.

All the papers shall be sent electronically, by e-mail to raluca.ladaru@isf.ro, until 15 septembrie 2024.

INTERNATIONAL DATABASES

CONTACT