Studiu privind Programarea cu Obiectiv Multiplu pentru optimizarea gestiunii portofoliului – Mircea Bahna

Autor : Mircea BAHNA
 Vol. 5 • Nr. 8 • Mai 2020

Abstract

Programarea obiectivelor, ca metoda folosită în finanțe are ca scop identificarea potențialelor scenarii de satisfacere a obiectivelor conflictuale, ca de exemplu maximizarea rentabilității/profitului și reducerea riscului/pierderii. Așadar, motivația alegerii studiului acestei metode este dată de potențialele scenarii pe care managerul de portofoliu sau investitorul le au la dispoziție. Evident că decizia în sine îi va aparține acestuia, în ceea ce privește limitele randamentului/riscului, iar traderii vor realiza execuția acestui obiectiv. Analiza punctuală a ramurii de programare a obiectivelor polinomiale va fi făcută pentru indicarea satisfacerii limitărilor mult menționate încă de la începutul teoriilor moderne de gestiune a portofoliului, acelea de a încorpora momentele de ordin superior în decizia de investire

Cuvinte cheie: programarea obiectivelor, programarea polinomială a obiectivelor, gestiunea portofoliului, risc-rentabilitate, optimizare; momente de ordin superior

Clasificare JEL: C44, C61, C63, G11.

CONTACT