Analiza alternativelor de finanțare prin serviciile tehnologice financiare fintech – fenomenul de crowdfunding – Bîzderea Claudia Gabriela

 Autor: Bîzderea Claudia Gabriela
 Vol. 2 • Nr. 3 • Noiembrie 2017

Abstract

Urmărim să înțelegem și să descoperim către ce direcție se îndreaptă economia globală, evoluțiile și inovațiile din domeniul FinTech, având în vedere că mediul virtual a devenit o cale sigură și facilă pentru efectuarea tuturor plăților, tranzacțiilor, împrumuturilor și, mai ales, a vânzărilor de produse și servicii. Este extraordinar cum, întro perioadă foarte scurtă de timp, s-a ajuns la obținerea unor capitaluri pentru diferite investiții printr-o platformă, care reunește numeroase idei inovative, acestea jucând un rol important în societate, conducând la dezvoltarea și simplificarea proceselor economice.

Această lucrare conține o scurtă prezentare a serviciilor tehnologice financiare. Am urmărit să cumulez principalele obiective ale acestui domeniu, prezentându-le într-un mod generalizat. În timpul activității de documentare am identificat un număr considerabil de documente referitoare la acest subiect, fiind nevoită să realizez o triere a acestora pe criterii subiective.

 În continuare, am aprofundat noțiunea de crowdfunding, analizând rezultatele unui chestionar desfășurat online, în ceea ce privește activitățile a două dintre cele mai cunoscute platforme: Indiegogo și Kickstarter. Aceste platforme activează la nivel internațional, și au reprezentat în ultimii ani o soluție eficientă de a strânge fonduri pentru implementarea unor idei inovative a unor oameni cu potențial, ceea ce ne va ajuta să putem sintetiza motivațiile suporterilor proiectelor care s-au putut dezvolta prin obținerea capitalului necesar utilizănd crowdfunding-ul.

Cuvinte cheie: economie globală, FinTech, servicii tehnologice financiare, investiții, crowdfunding

Clasificare JEL: G23, F63

CONTACT