Evaluarea riscului unui portofoliu de acțiuni utilizând metoda Value at Risk – Căpățînă Adrian-Nicolae

 Autor: Căpățînă Adrian-Nicolae
 Vol. 2 • Nr. 3 • Noiembrie 2017

Abstract

Prezenta lucrare are ca scop evaluarea riscului pentru un portofoliu de acțiuni folosind metoda Value-at-Risk, fiind de interes atât pentru instituțiile financiare, cât și pentru posibili investitori individuali. Folosind randamentele zilnice ale portofoliului pe o perioadă de 2 ani, se va estima volatilitatea acestuia cu diverse specificații ale modelelor GARCH (GARCH, IGARCH, EGARCH, TGARCH) și distribuții ale erorilor normale, tsudent și GED. Ulterior se va identifica modelul optim de estimare a volatilității necesare în calculul VaR folosind metoda backtesting.

Cuvinte cheie: Value at Risk, volatilitate, GARCH, backtesting, portofoliu, acțiuni

Clasificare JEL: G11, C52, C53

CONTACT