Managementul riscului pe piața de capital din România și utilizarea modelelor multifactoriale în estimarea rentabilității acțiunilor – Adelina-Monica Moraru

Autor: Adelina- Monica Moraru
Vol. 2 • Nr. 3 • Noiembrie 2017

Abstract

Lucrarea are ca obiectiv principal identificarea factorilor macroeconomici și microeconomici cu impact semnificativ asupra rentabilității titlurilor financiare. Factorii macroeconomici relevanți luați în considerare au fost rata dobânzii, rata inflației, efectul de contagiune și cursul de schimb. Totodată, în ceea ce privește factorii microeconomici am avut în vedere indicatori precum rentabilitatea financiară, rentabilitatea economică, dar și indicatorii PER, PBV, coeficientul beta, levierul, ilichiditatea, capitalizarea bursieră și volumul de tranzacționare. De asemenea, lucrarea prezintă o modalitate de modelare a volatilității pieței de capital, pentru a identifica persistența volatilității trecute în volatilitatea prezentă și viteza de absorbție a volatilității.

Cuvinte cheie: rentabilitate, risc, volatilitate, factori microeconomici, factori macroeconomici

Clasificare JEL: G10, G11, G15

CONTACT