Indicele de stabilitate financiară estimat de către Institutul de Studii Financiare – Ion Stancu, Andrei Tudor Stancu și Iulian Panait

Autori: Ion Stancu , Andrei Tudor Stancu  și Iulian Panait.
Vol. 2 • Nr. 2 • Mai 2017

Abstract

Există o literatură vastă privind elaborarea unui indice compozit de indicatori macroeconomici relevanți care să prezică creșterea economică reală. Acest lucru are o importanță deosebită nu numai pentru instituțiile financiare internaționale (de exemplu, FMI, BCE), băncile centrale și autoritățile de supraveghere financiară, ci și pentru sectorul privat (agențiile de rating de credit). Obiectivul nostru este să construim un indice de stabilitate financiară (ISF) sau un indice de stres financiar care să urmărească creșterea economică în România. Am construit un indice compozit utilizând o combinație liniară de variabile financiare care sunt considerate a avea un impact semnificativ asupra activității economice. Aceste variabile financiare sunt ponderate în ceea ce privește răspunsul impulsurilor cumulate la două trimestre asupra creșterii PIB-ului, așa cum este estimat de modelul VAR

 Dezvoltarea unui astfel de indice compozit de stabilitate financiară (sau de stres financiar) are două utilități principale:

  • Analiza corelației dintre variabilele financiare și economia reală plasate în contextul diverselor episoade istorice ale crizei financiare. De asemenea, această analiză de corelație relevă, în fiecare perioadă, contribuția semnificativă pozitivă sau negativă a fiecărei variabile financiare la creșterea economică reală. În urma acestei analize, ISF poate măsura impactul măsurilor de politică economică și financiară care vizează atenuarea crizelor financiare.

  • Predicția pe termen scurt a creșterii economice reale estimată prin prognozarea evoluției următoarei perioade a activității economice reale (GDPt + 1) utilizând perioada curentă GDPt și ISFt.

Cuvinte cheie: indice compozit, indice de stres financiar, creșterea economică, modelul VAR, predicție pe termen scurt

Clasificare JEL: E63; G01; G28

CONTACT