Influenţa ratingului de ţară asupra creşterii economice naţionale, înainte și după aderarea la zona euro – Ana Maria (Mărășescu) Necula și Andrei Tudor Stancu

Autori: Ana Maria (Mărășescu) Necula şi Andrei Tudor Stancu
Vol. 3 • Nr. 4 • Mai 2018

Abstract

Uniunea Economică și Monetară a fost înființată în anul 1992, iar primele 11 state care au adoptat moneda euro la 1 ianuarie 1999 erau evaluate cu ratinguri de înaltă calitate la momentul respectiv. În anii ce au urmat, alte țări au intrat în zona euro având, la momentul adoptării monedei unice, doar ratinguri de tip A. Lucrurile s-au schimbat însă, în anii ce au urmat. Criza financiară a avut un impact diferit asupra situației economice a țărilor din Uniunea Europeana, fie că acestea sunt din interiorul sau din afara zonei euro. Lucrarea de față își propune să analizeze impactul ratingului de ţară asupra situației economice naţionale, înainte și după aderarea la zona euro.

Prezentul articol este motivat de aspectele intens dezbătute în ultima perioadă. Unul dintre acestea este dacă agențiile de rating au anticipat anumite evenimente sau doar au acționat în consecință; se urmărește aici evoluția rating-urilor emise pe o perioadă relevantă de timp (1996-2018). Alt aspect este dacă modificarea rating-ului acordat unei ţări este în măsură să dăuneze procesului de redresare economică; se analizează aici impactul pe care îl are modificarea rating-ului asupra produsului intern brut al statelor din perioada 1996-2016. Rezultatele obținute sunt în măsură să confirme unele concluzii din literatura de specialitate, dar și să conducă spre alte idei ce merită a fi analizate în lucrări viitoare.

Cuvinte cheie: rating, agențiile de rating, zona euro/non-euro, criza financiară, produsul intern brut

Clasificare JEL: E02, G01, G20

CONTACT