Puzzele-ul risc-randament în portofoliile de acțiuni diversificate internațional din perspectiva investitorilor români – Ioana-Alexandra Radu și Cristian-George Vlaicu

Autori: Ioana-Alexandra Radu și Cristian-George Vlaicu
Vol. 3 • Nr. 4 • Mai 2018

Abstract

Lucrarea de față își propune să evidențieze beneficiile rezultate din deținerea de portofolii diversificate internațional, din perspectiva investitorilor din România, prin modelarea riscului și randamentului pentru următoarele trei structuri de portofolii, construite cu acțiuni din: (1) Romania și țări emergente; (2) România și țări dezvoltate; (3) România și toate țările analizate în cadrul studiului de față. În plus, realizăm o analiză comparativă între rezultatele obținute la nivelul celor trei structuri de portofolii în perioada Ianuarie 2015- Februarie 2018 și cele obținute în perioada crizei financiare globale, când corelațiile ridicate la nivelul piețelor financiare a periclitat potențialul de diversificare al portofoliilor internaționale. Rezultatele arată că, în ambele perioade analizate, portofoliile diversificate cu acțiuni din toate piețele internaționale considerate înregistrează o performanță mai ridicată decât celelalte două structuri de portofolii analizate. Performanța portofoliilor diversificate pe piețele emergente este semnificativ mai ridicată față de cea a portofoliilor construite cu acțiuni de pe piața din România și piețele dezvoltate considerate, atât în perioada de criză, cât și în perioada Ianuarie 2015-Februarie 2018, în timp ce rezultatele sunt inversate când este analizat un interval mai scurt de timp, respectiv sub-perioada Septembrie 2017-Februarie 2018.

Cuvinte cheie: selecția portofoliului de active financiare, piețe financiare internaționale, criza financiară, risc valutar

Clasificare JEL: G11, G15, G01, F31

CONTACT