Noi evidențe empirice pe marginea E.M.H. – cazul țărilor dezvoltate și emergente – o abordare microeconomică – Iuliana Maria Ursu

Autor: Iuliana Maria Ursu
Vol. 3 • Nr. 4 • Mai 2018

Abstract

Într-o eră dominată de globalizare, cu pieţe financiare interconectate, şi implicit cu un nivel ridicat de sensibilitate la mişcările existente, una dintre cele mai importante probleme care necesită atenție vizează modul de funcţionare al mecanismelor pieţelor de capital. Scopul principal al acestui studiu este de a determina dacă piețele selectate respectă principiile ipotezei de eficiență informațională, la nivel microeconomic, prin crearea unui Index de Eficiență folosind metoda L. Kristoufek și M. Vosvrda (L. Kristoufek, M. Vosvrda, 2013, 184).

Folosim estimatori ai memoriei pe termen lung, dimensiune fractalică și entropie aproximată pentru formarea măsurii de eficiență. Rezultatele sunt interpretate atât la nivel macroeconomic, cât și la nivel microeconomic, în cadrul celor 150 de companii din 12 indici bursieri, parte a economiilor dezvoltate și emergente. Rezultatele obținute indică existența unei dinamici a piețelor financiare (integrate în cadrul fluxurilor financiare internaționale) definită de parcurgerea unor zone caracterizate prin niveluri distinctive ale “eficienței informaționale”, și că acest nivel este dependent de dezvoltarea economică a țării.

Studiul prezent contribuie la o mai bună înțelegere a mecanismelor piețelor financiare la nivel microeconomic prin testarea Teoriei Piețelor Eficiente, construirea indexului de eficiență, și analiza rezultatelor pe patru perioade de observație.

Cuvinte cheie: Teoria Piețelor Eficiente, Index de Eficiență, Hurst, Dimensiune Fractalică, Entropie Aproximată

Clasificare JEL: G14, G15, C10

CONTACT