Impactul indicatorilor de guvernanță mondială asupra comportamentului investițional – Raluca Simina Bilți

Autor: Raluca Simina Bilți
Vol. 3 • Nr. 4 • Mai 2018

Abstract

Deși în ultima perioadă domeniul finanțelor comportamentale a cunoscut o dezvoltare considerabilă, investitorii prezintă aspecte iraționale în adoptarea deciziilor investiționale de pe piața de capital. Ne-am propus să analizăm empiric modul în care aspecte precum asimetria informațională, starea emoțională, politicile publice și cultura organizațională afectează comportamentul acestora.

În cadrul prezentei lucrări am utilizat date de natură cantitativă, construind o bază de date la nivelul a 30 de țări divizate pe două categorii: țări cu economii mature și respectiv emergente și de frontieră. Asupra datelor obținute am calculat Exponentul Hurst, ca indicator al memoriei pe termen lung, coeficientul de simetrie Skewness, coeficientul de boltire Kurtosis și ca indicator al memoriei pe termen scurt Dimensiunea Fractalică, cu cei trei estimatori (Hall-wood, Box-count și Variogram).

Folosind metoda bayesiană de estimare am stabilit legătura dintre dimensiunile indicatorilor de guvernanță mondială și variabilele dependente. În urma diseminării rezultatelor regresiei liniare obținute, observăm efectele pe termen lung și scurt luând în considerare aspectele referitoare la calitatea reglementărilor, politicile publice, eficacitatea guvernării, statul de drept, controlul corupției, stabilitatea politică și absența violenței/terorismului și participarea și răspunderea.

Scopul lucrării este studierea impactului factorilor macroeconomici precum indicatorii de guvernanță mondială, prin analizarea impactului lor asupra eficienței piețelor financiare.

Cuvinte cheie: prejudecăți psihologice, indicatori de guvernanță mondială, comportament investițional, metoda bayesiană de estimare

Clasificare JEL: G11, G38, G40, G41

CONTACT