Noutăți aduse de MIFID II și impactul acestora – Paul Barangă

 Autor: Barangă Laurenţiu Paul
Vol. 3 • Nr. 5 • Noiembrie 2018

Abstract

Noul pachet legislativ MiFID II urmăreşte creşterea transparenţei şi eficienţei pieţelor, limitarea volatilităţii, sporirea corectitudinii intermediarilor, precum şi o piaţă mai integrată şi mai competitivă.

Pentru atingerea acestor obiective MiFID II a adus o serie de noi reguli şi cerinţe cu scopul de a întării rolul pieţei de capital în dezvoltarea economiei U.E., de a adapta reglementările în domeniul serviciilor financiare la noile inovaţii tehnologice, precum şi de a îmbunătăţi metodele şi tehnicile de protecţie a investitorilor.

Toate aceste noutăţi aduse de MiFID II vor avea un impact semnificativ la nivelul tuturor participanţilor la piaţa de capital, atât în ceea ce priveste procesele şi sistemele IT folosite intern, cât şi în ceea ce priveste modalitatea în care aceştia îşi vor defini pe viitor liniile de afaceri.

Cuvinte cheie:locuri de tranzacţionare, protecţia investitorilor, servicii financiare

CONTACT