RSF Volumul 3 Numărul 5/2018

Investiții străine directe în economia Republicii Moldova – Camelia Ivan

 Autor: Camelia – Elena IvanVol. 3 • Nr. 5 • Noiembrie 2018 Vizualizare Abstract PDF Vizualizare Articol PDF Abstract Uniunea Europeană urmărește prin intermediul Politicii Europeane de Vecinătate (PEV) și a Parteneriatul Estic (PtE) să dezvolte relații apropiate cu țările aflate în vecinătatea sa estică. În această lucrarea am analizat impactul pe care l-a avut …

Investiții străine directe în economia Republicii Moldova – Camelia Ivan Read More »

TVA la achiziții în situații de anulare a codului de TVA: A fi sau a nu fi deductibil? – Lavinia Lazăr

 Autor: Lavinia LazărVol. 3 • Nr. 5 • Noiembrie 2018 Vizualizare Abstract PDF Vizualizare Articol PDF Abstract Dreptul persoanelor impozabile înregistrate în scopuri de TVA de a deduce TVAul pe care îl datoarează sau îl plătesc pentru bunurile și serviciile achiziționate în activitatea lor curentă constituie un principiu fundamental al sistemului de TVA instituit prin …

TVA la achiziții în situații de anulare a codului de TVA: A fi sau a nu fi deductibil? – Lavinia Lazăr Read More »

Principii ale investitorului individual – Vlad-Mircea Ionescu

 Autor: Vlad-Mircea IonescuVol. 3 • Nr. 5 • Noiembrie 2018 Vizualizare Abstract PDF Vizualizare Articol PDF Abstract Articolul abordează pe scurt subiectul principiilor, deciziilor și comportamentului pe care investitorii individuali ar trebui să le adopte și să le implementeze pentru a obține rezultate bune din activitatea lor de-a lungul periodelor îndelungate de timp. Lucrarea descrie …

Principii ale investitorului individual – Vlad-Mircea Ionescu Read More »

Noutăți aduse de MIFID II și impactul acestora – Paul Barangă

 Autor: Barangă Laurenţiu PaulVol. 3 • Nr. 5 • Noiembrie 2018 Vizualizare Abstract PDF Vizualizare Articol PDF Abstract Noul pachet legislativ MiFID II urmăreşte creşterea transparenţei şi eficienţei pieţelor, limitarea volatilităţii, sporirea corectitudinii intermediarilor, precum şi o piaţă mai integrată şi mai competitivă. Pentru atingerea acestor obiective MiFID II a adus o serie de noi …

Noutăți aduse de MIFID II și impactul acestora – Paul Barangă Read More »

Micro-asigurarea – Gheorghita Jeni și Valentin Ionescu

 Autori: Gheorghita Jeni și Valentin IonescuVol. 3 • Nr. 5 • Noiembrie 2018 Vizualizare Abstract PDF Vizualizare Articol PDF Abstract Într-o piața financiară globală, dominată de inovație, cu tendința declarată de unificare și integrare a piețelor financiare, observăm faptul că pe piețele emergente încă se caută soluții de cuprindere a cât mai multor segmente de …

Micro-asigurarea – Gheorghita Jeni și Valentin Ionescu Read More »

Bune practici în evaluarea pe bază de risc a programului de prevenire a spălării banilor într-o instituție bancară – Ioana Ana-Maria Codescu

 Autor: Codescu Ioana Ana-MariaVol. 3 • Nr. 5 • Noiembrie 2018 Vizualizare Abstract PDF Vizualizare Articol PDF Abstract Controalele interne ale instituțiilor financiare privind prevenirea și combaterea spălării banilor (în continuare abreviat ca „AML”, provenind din engleză de la „Anti-Money Laundering”) nu mai sunt implementate doar pentru a „mulțumi” autoritățile de supraveghere, ci efectiv pentru …

Bune practici în evaluarea pe bază de risc a programului de prevenire a spălării banilor într-o instituție bancară – Ioana Ana-Maria Codescu Read More »

Corelația dintre dezvoltarea pieței de capital și creșterea economică pe grupuri de țări – Ioana-Maria Dobjanschi

 Autor: Ioana-Maria DobjanschiVol. 3 • Nr. 5 • Noiembrie 2018 Vizualizare Abstract PDF Vizualizare Articol PDF Abstract Corelația dintre dezvoltarea pieței financiare și creșterea economică a fost și este încă o temă intens studiată din punct de vedere teoretic și empiric. Din acest motiv, scopul principal al acestui articol este de a descoperi teoretic și …

Corelația dintre dezvoltarea pieței de capital și creșterea economică pe grupuri de țări – Ioana-Maria Dobjanschi Read More »

Fiscalitatea și costul leasingului în România: o examinare analitică – Mihaela Teodorescu și Mihai Mieilă

 Autori: Mihaela Teodorescu și Mihai MieilăVol. 3 • Nr. 5 • Noiembrie 2018 Vizualizare Abstract PDF Vizualizare Articol PDF Abstract Scopul articolului este de a analiza, pe baza prevederilor din Codul fiscal al României, influența fiscalității asupra costului suportat de către locatar, în cazul contractelor de leasing. Prima parte a articolului este consacrată leasingului financiar, …

Fiscalitatea și costul leasingului în România: o examinare analitică – Mihaela Teodorescu și Mihai Mieilă Read More »

Implicațiile modificării reglementărilor privind controlul intern managerial asupra unei metodologii unitare de management al riscurilor pentru finanțările nerambursabile – Ciprian Nicolae

Autor: Ciprian NicolaeVol. 3 • Nr. 5 • Noiembrie 2018 Vizualizare Abstract PDF Vizualizare Articol PDF Abstract Pentru autoritățile și instituțiile publice din România, managementul riscurilor reprezintă o obligație instituită prin reglementările privind controlul intern managerial. Prin urmare, orice modificare a acestor reglementări are impact asupra coerenței și sustenabilității măsurilor de management al riscurilor implementate, …

Implicațiile modificării reglementărilor privind controlul intern managerial asupra unei metodologii unitare de management al riscurilor pentru finanțările nerambursabile – Ciprian Nicolae Read More »

CONTACT