O analiză comparativă a criteriilor de evaluare a proiectelor finanțate din fonduri structurale din perspectiva managementului riscurilor – Ciprian Nicolae

 Autor: Ciprian Nicolae
Vol. 4 • Nr. 6 • Mai 2019

Abstract

Evaluarea proiectelor cu finanțare nerambursabilă reprezintă un proces esențial pentru eficiența utilizării fondurilor, indiferent de finanțator. Cu atât mai mult, în contextul utilizării fondurilor provenind de la Uniunea Europeană și a multitudinii de nevoi de dezvoltare de acoperit, România avea nevoie să-și stabilească cele mai eficiente sisteme și criterii de evaluare, a căror aplicare să conducă la selectarea proiectelor cu cel mai bun impact economic și social.

Prezentul articol prezintă rezultatele unui demers de cercetare care a analizat comparativ, din perspectiva gradului de subiectivitate și a relevanței lor pentru selecția proiectelor, criteriile de evaluare stabilite pentru câteva programe de finanțare relevante, de către autoritățile responsabile pentru finanțările din fondurile structurale din perioadele financiare 2007-2013, respectiv 2014-2020.

Rezultatele demersului de cercetare permit formularea de răspunsuri la o întrebare importantă pentru autoritățile și instituțiile care gestionează finanțări nerambursabile în România: Există o legătură între modul de abordare a procesului de evaluare a proiectelor și manifestarea unor riscuri specifice procesului de evaluare? De asemenea, rezultatele cercetării permit o analiză mai detaliată a modului în care o metodologie unitară de management al riscurilor pentru toate finanțările nerambursabile gestionate în România s-ar putea aplica riscurilor specifice procesului de evaluare a proiectelor.

Cuvinte cheie: risc, managementul riscului, finanțări nerambursabile, proiecte, evaluarea proiectelor

Clasificare JEL: G32, H83

CONTACT