RSF Volumul 4 Numărul 6/2019

Câteva aspecte ale arbitrajului ca modalitate de soluționare a litigiilor din asigurări – Raul-Felix Hodoș și Narcis Păvălașcu

 Autori: Raul-Felix Hodoș și Narcis PăvălașcuVol. 4 • Nr. 6 • Mai 2019 Vizualizare Abstract PDF Vizualizare Articol PDF Abstract Lucrarea își propune o scurtă trecere în revistă a avantajelor arbitrajului în raport cu justiția clasică, publică, pe de o parte, iar, pe de altă parte, a arbitrajului specializat (în asigurări) în fața celui general. …

Câteva aspecte ale arbitrajului ca modalitate de soluționare a litigiilor din asigurări – Raul-Felix Hodoș și Narcis Păvălașcu Read More »

Contrapartea centrală locală – Laurențiu Paul Barangă

 Autor: Laurențiu Paul BarangăVol. 4 • Nr. 6 • Mai 2019 Vizualizare Abstract PDF Vizualizare Articol PDF Abstract În data de 29.01.2019 Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor societății Bursa de Valori București (BVB) a hotărât înființarea unei societăți pe acțiuni în vederea autorizării și funcționarii sale ca și contraparte centrală. Această societatea va avea ca …

Contrapartea centrală locală – Laurențiu Paul Barangă Read More »

Scurtă incursiune în megatendințele ce vor modela lumea asigurărilor – Adrian Marin

 Autor: Adrian MarinVol. 4 • Nr. 6 • Mai 2019 Vizualizare Abstract PDF Vizualizare Articol PDF Abstract O scurtă privire către mediul socio-economic actual relevă, pentru industria asigurărilor, o serie de provocări ce au capacitatea de a revoluționa acest domeniu. Progresul tehnologic manifestat în aproape toate domeniile, digitalizarea accelerata a proceselor de business, modificările de …

Scurtă incursiune în megatendințele ce vor modela lumea asigurărilor – Adrian Marin Read More »

O analiză comparativă a criteriilor de evaluare a proiectelor finanțate din fonduri structurale din perspectiva managementului riscurilor – Ciprian Nicolae

 Autor: Ciprian NicolaeVol. 4 • Nr. 6 • Mai 2019 Vizualizare Abstract PDF Vizualizare Articol PDF Abstract Evaluarea proiectelor cu finanțare nerambursabilă reprezintă un proces esențial pentru eficiența utilizării fondurilor, indiferent de finanțator. Cu atât mai mult, în contextul utilizării fondurilor provenind de la Uniunea Europeană și a multitudinii de nevoi de dezvoltare de acoperit, …

O analiză comparativă a criteriilor de evaluare a proiectelor finanțate din fonduri structurale din perspectiva managementului riscurilor – Ciprian Nicolae Read More »

The differences of corporate governance influence on state-owned enterprise and non-state-owned entrerprise’s performance: the case of Indonesia – Irine Herdjiono

 Autor: Irine HerdjionoVol. 4 • Nr. 6 • Mai 2019 Vizualizare Abstract PDF Vizualizare Articol PDF Abstract This research aims to analyze the influence of audit committee, institutional ownership, and managerial ownership towards company’s value. Moreover, it also analyzes the differences of influence on state-owned enterprise (SEO) and non SEO companies which are registered in …

The differences of corporate governance influence on state-owned enterprise and non-state-owned entrerprise’s performance: the case of Indonesia – Irine Herdjiono Read More »

Evoluţia internaţională a incidenţei riscurilor catastrofale – Nicoleta Radu și Laura Elly Naghi

 Autori: Nicoleta Radu și Laura Elly NaghiVol. 4 • Nr. 6 • Mai 2019 Vizualizare Abstract PDF Vizualizare Articol PDF Abstract În ultimii 20 de ani, a existat o creştere semnificativă în frecvenţa şi impactul evenimentelor de tip catastrofă, ceea ce a generat preocupări la nivel de industrie mondială a asigurărilor. Pierderile importante (atât materiale …

Evoluţia internaţională a incidenţei riscurilor catastrofale – Nicoleta Radu și Laura Elly Naghi Read More »

Proiecții privind sustenabilitatea sistemului de pensii în România – Ion Stancu, Dragoș Hașeganu și Alexandra Darmaz-Guzun

 Autori: Ion Stancu, Dragoş Haşeganu şi Alexandra Darmaz-GuzunVol. 4 • Nr. 6 • Mai 2019 Vizualizare Abstract PDF Vizualizare Articol PDF Abstract Sistemul pensiilor sociale reprezintă pentru orice ţară şi pentru autorităţile naţionale o problemă de o complexitate deosebită. Instituţiile statistice şi de prognoză, naţionale şi internaţionale, precum şi intituţiile de cercetare îşi asumă complexitatea …

Proiecții privind sustenabilitatea sistemului de pensii în România – Ion Stancu, Dragoș Hașeganu și Alexandra Darmaz-Guzun Read More »

Transparenţa informaţiilor publicate de băncile comerciale din România privind guvernanţa corporativă şi implicaţiile asupra auditului financiar – Andreea Claudia Crucean

 Autor: Andreea Claudia CruceanVol. 4 • Nr. 6 • Mai 2019 Vizualizare Abstract PDF Vizualizare Articol PDF Abstract Articolul prezintă aspectele relevante referitoare la implementarea regulilor şi a principiilor de guvernanţă corporativă în cadrul domeniului bancar din România. Scopul lucrării îl reprezintă cercetarea bazei teoretice şi legislative care reglementează acest domeniu, dar şi cercetarea aspectelor …

Transparenţa informaţiilor publicate de băncile comerciale din România privind guvernanţa corporativă şi implicaţiile asupra auditului financiar – Andreea Claudia Crucean Read More »

Asigurarea riscului cibernetic – o mare provocare cu care se confruntă economiile moderne – Leonardo Badea și Călin Mihai Rangu

 Autori: Prof.univ.dr. Leonardo Badea și Lect.univ.dr. Călin Mihai RanguVol. 4 • Nr. 6 • Mai 2019 Vizualizare Abstract PDF Vizualizare Articol PDF Abstract Asigurarea cibernetică dincolo de concept, trebuie să reprezinte un produs care să fie oferit societății moderne. Trăim într-o lume complexă bazată pe digitalizarea produselor si serviciilor. Digitalizarea implică şi un sistem complex …

Asigurarea riscului cibernetic – o mare provocare cu care se confruntă economiile moderne – Leonardo Badea și Călin Mihai Rangu Read More »

CONTACT