Rolul politicii monetare în contextul mixului de politici macroeconomice. Abordare cantitativă şi calitativă pentru România – Alina Georgiana Ioniță

Autor: Alina Georgiana Ioniţă
Vol. 2 • Nr. 2 • Mai 2017

Abstract

Ca urmare a recentei crize globale economice şi financiare, a crescut interesul de a identifica modele care să explice dinamica stochastică a variabilelor macroeconomice şi care să răspundă cerinţelor specifice fiecărei ţări în funcţie de gradul de dezvoltare şi particularităţile economiei. Astfel, scopul prezentei lucrări este analiza unui mix de politică monetară şi fiscală care să se potrivească contextului macroeconomic al României, în condiţiile unor surse de incertitudine date de şocurile economice viitoare dar şi de incertitudinea în stabilirea parametrilor modelului

Cuvinte cheie: politică monetară, politică fiscală, modele dinamice stohastice de echilibru general, mixul de politică monetară şi fiscală.

Clasificare JEL: B22

CONTACT