Variante de optimizare a portofoliilor de acţiuni diversificate internațional în condiții de restricții ale politicii investiționale – Francesca Dana Andreescu și Robert Ștefan Sbîrcea

Autori: Francesca Dana Andreescu, Robert Ștefan Sbîrcea
Vol. 2 • Nr. 2 • Mai 2017

Abstract

Scopul lucrării este de a prezenta comparativ rezultatele unor variante de optimizare a portofoliilor de acţiuni diversificate internațional, cu respectarea unor restricții privind politica investițională specifice investitorilor instituționali (ex. fonduri de pensii, organisme de plasament colectiv în valori mobiliare). În analiza portofoliului, titlurile financiare vor fi descrise şi grupate cu ajutorul Analizei în Componente Principale (PCA) şi cluster-ului ierarhic prin metoda Ward, relizându-se o comparație din punct de vedere al ratei Sharpe între un portofoliu optimizat care acceptă short-selling şi unul care nu acceptă. De asemenea, portofoliul format va fi analizat din perspectiva volatilității prin modelul EGARCH(1,1), i se va calcula VaR şi se va determina impactul stărilor asupra riscului.

Cuvinte cheie:

Analiza în Componente Principale, Clusterizare ierarhică, Modelul Markowitz, Rata Sharpe, Single Index Model, EGARCH, VaR, CVaR, Backtesting,Regresie

Clasificare JEL: G11, H27, C32, E44

CONTACT