Cuvânt înainte – Nicu Marcu

 Autor: Nicu Marcu
 Vol. 5 • Nr. 9 • Noiembrie 2020

Importanța educației și a incluziunii financiare nu a fost niciodată mai evidentă și de actualitate, acestea fiind două dintre prioritățile fundamentale ale Institutului de Studii Financiare (ISF). Practic, pandemia COVID-19 a accelerat digitalizarea la nivelul tuturor entităților, atât din  mediul privat, cât și din cel public. Astfel, atunci când vorbim despre obiectivele și activitatea ISF pentru perioada următoare, acesta își asumă rolul de promotor al educației financiare și al incluziunii financiare pentru piețele financiare nebancare.

În ceea ce privește educația financiară, majoritatea oamenilor ar fi de acord că scopul primordial  al acesteia este de a îmbunătăți rezultatele financiare pentru consumatori, cu alte cuvinte, să conducă la schimbări de comportament vizibile, oamenii făcând alegeri mai înțelepte cu privire la ceea ce fac cu banii lor.

Totuși, factori independenți de voința noastră pot  influența deciziile noastre financiare. Trăim într-o societate în care contează consumul, urmat de satisfacția imediată, și deci comportamentul este afectat de acest aspect. Trăim într-o societate în care investițiile pe termen lung (asigurări de viață, pensie privată etc.), pentru majoritatea populației,  nu reprezintă o prioritate și nu sunt văzute ca o necesitate, deși în alte societăți  mai dezvoltate reprezintă o preocupare importantă. Dacă ne aplecăm atent asupra complexității și diversității produselor financiare, cu atât mai mult simțim nevoia unei educații financiare sănătoase.

Revenind la modificarea comportamentului în urma pandemiei COVID-19, putem afirma faptul că s-a accelerat vizibil procesul de digitalizare. Digitalizarea aduce îmbunătățiri în ceea ce privește sustenabilitatea și reziliența piețelor financiare nebancare, dar și pentru susținerea noilor generații de consumatori, mult mai bine informați cu privire la problematicile financiare, ca urmare a tehnologiilor moderne. 

Aplicarea științei comportamentale în programele de educație financiară și cercetare, deși este un instrument relativ nou, poate oferi perspective bune pentru schimbarea procesului decizional al consumatorilor, împreună cu prejudecățile care pot influența deciziile lor financiare.

Prin cercetarea și studierea fenomenelor și mecanismelor financiare, vom putea identifica nevoile viitoare de educație financiară și pregătire profesională. Combinarea tuturor modalităților de predare cu ideile rezultate dintr-o cercetare comportamentală poate crea premisele unei educații financiare inteligente, având ca rezultat schimbarea de comportament si poate acționa în moduri care pot îmbunătăți bunăstarea financiară a individului sau a societății, în ansamblul său.     

Toate cele enumerate mai sus au ca parte componentă comună și intrinsecă consolidarea încrederii în piețele de produse financiare nebancare, astfel încât să fie evident faptul că educația financiară și protecția consumatorului ocupă un loc important în activitatea ISF.

Prin activitățile întreprinse, ISF sprijină Autoritatea de Supraveghere Financiară în continuarea implementării măsurilor pentru asigurarea integrității și stabilității piețelor financiare și pentru consolidarea procesului de supraveghere. ISF contribuie la creșterea gradului de profesionalism al actorilor din piețele financiare nebancare și urmărește îndeplinirea funcției de educație financiară, prin organizarea de activități, campanii și programe de informare și educare în domeniul financiar, la nivel național.

Nu în ultimul rând,  una din prioritățile ISF este și aceea de a deveni un integrator al inițiativelor de educație financiară din sectorul financiar nebancar și de a identifica grupurile de persoane cheie, care au potențialul de multiplicare a efectului de informare.

CONTACT