Impactul COVID -19 asupra randamentului acțiunilor din sectorul farmaceutic – Meral Kagitci

 Autor: Meral Kagitci
 Vol. 5 • Nr. 9 • Noiembrie 2020

Abstract

Într-o perioadă marcată de efecte negative ale crizei economico-sanitare la nivelul întregii economii mondiale, prezintă o importanță deosebită analiza impactului manifestat asupra sectoarelor ce compun sistemul, cel farmaceutic fiind unul important, care a generat venituri de 1,25 trilioane USD în anul 2019; domeniu care s-a aflat într-o continuă ascensiune până în momentul declanșării pandemiei COVID-19. Articolul își propune să arate impactul avut de factori precum incertitudinea economico-politică prin politicile implementate (EPU), numărul de cazuri noi înregistrate de COVID-19, precum și indicele Dow Jones (DIJIA) asupra randamentului zilnic înregistrat de acțiunile din sectorul farmaceutic, un sector indispensabil unei societăți sănătoase și aflate într-o continuă transformare.

Cuvinte cheie: randament, curs bursier, COVID-19, sector farmaceutic.

Clasificare JEL: A10, C10, F30, F37.

DOI: 10.55654/JFS.2021.5.9.06

CONTACT