Indicele de contagiune pentru ciclul de afaceri european – Marius Cristian Acatrinei

 Autor: Marius Cristian Acatrinei
 Vol. 5 • Nr. 9 • Noiembrie 2020

Abstract

Pandemia generată de Covid-19 a avut un impact semnificativ asupra economiei internaționale. Lucrarea analizează interdependența dintre ciclurile de afaceri ale economiilor Uniunii Europene pentru a surprinde efectul pandemiei Covid-19 asupra acestora.
Cu ajutorul analizei de tip cluster pe datele lunare ale indicilor producției industriale, au fost identificate două blocuri de economii în interiorul economiei europene. Astfel, cu ajutorul unui model Vector Autoregresiv, a fost construit un indice de contagiune bazat pe indicii producției industriale pentru cele două blocuri de economii, identificate la nivelul Uniunii Europene în perioada 2010-2020.
Rezultatele indică un răspuns rapid, transmis prin contagiune, între economiile europene, cu modificarea ciclului de afaceri. Economiile mai puțin dezvoltate au absorbit șocurile asimetric pe fondul problemelor economice structurale, care erau preexistente în aceste economii, ceea ce a permis extinderea rapidă a șocurilor economice.

Cuvinte cheie: Covid-19, indice de contagiune, ciclul de afaceri, Uniunea Europeană, VAR, dendogramă.

Clasificare JEL: F44, F42, C32

DOI: 10.55654/JFS.2021.5.9.05

CONTACT