Indicatorul de stabilitate pentru piețele financiare nebancare – Marius Cristian Acatrinei

 Autor: Marius Cristian Acatrinei.
 Vol. 5 • Nr. 9 • Noiembrie 2020

Abstract

Un indicator de frecvență mixtă este proiectat astfel încât să încorporeze și să extragă informații din datele seriilor de timp care sunt disponibile la diferite frecvențe: zilnice, lunare, trimestriale etc.
În prezent piețele financiare nebancare din România sunt supravegheate de Autoritatea Financiară de Supraveghere și sunt compuse din trei piețe distincte: piața de capital, asigurări și pensii private. Datorită expunerii reciproce între ele, facilitată de instrumentele financiare deținute în portofoliile investiționale, există factori de risc comuni care le influențează dinamica. Deși un șoc financiar poate afecta toate cele trei sectoare în același timp, impactul poate fi măsurat la o frecvență diferită și cu un anumit decalaj. Datele de supraveghere pentru piețele de capital și fondurile de pensii sunt disponibile la o frecvență lunară, cu un decalaj de o lună, în timp ce pentru asigurări datele sunt disponibile trimestrial, dar cu un decalaj de două luni, similar cu datele PIB.
În situația în care un eveniment financiar brusc perturbă piețele financiare sau o schimbare a mediului macroeconomic modifică previziunile pe termen mediu, care este impactul asupra intermedierii financiare nebancare?
Indicatorul de stabilitate pentru piețele financiare nebancare este un indicator lunar estimat din date cu frecvență mixtă. Indicatorul este construit pentru a oferi un semnal asupra instabilității financiare de pe piețele financiare nebancare, în măsura în care trei cele piețe sunt perturbate.

Cuvinte cheie: indicator de stabilitate financiară, piețe financiare nebancare, model in spațiul stărilor

Clasificare JEL: E17, C32, E32

DOI: 10.55654/JFS.2021.5.9.01

CONTACT