Responsabilitatea fiscal-bugetară şi implicațiile asupra cadrului bugetar european în contextul crizei COVID-19 – Mihaela Onofrei, Anca Florentina Vatamanu, Elena Cigu, Florin Oprea

 Autori: Mihaela Onofrei, Anca Florentina Vatamanu, Elena Cigu, Florin Oprea
 Vol. 5 • Nr. 9 • Noiembrie 2020

Abstract

Scopul acestei lucrări este de a analiza responsabilitatea fiscal-bugetară și implicațiile asupra cadrului bugetar european, în contextul crizei COVID-19. Studiul încorporează analiza retrospectivă a cadrului instituţional european, prezentarea conceptelor și tipologiilor de organizare instituțională în relație directă cu dimensiunea responsabilității fiscal-bugetare. Ipotezele cercetării se bazează pe demonstrarea inconsecvenței în cadrul european de lucru, pe filiera responsabilității fiscal-bugetare, cât și pe fundamentul nivelurilor instituționale de organizare și demonstrarea existenței indicatorilor de avertizare cu privire la vulnerabilitățile cadrului bugetar. Rezultatele studiului confirmă ipotezele de lucru. Prin urmare, apare necesitatea instituirii unor mecanisme de responsabilizare, care să permită înlocuirea normelor arbitrare cu direcții clare de urmat de către decidenții politici, astfel încât interferențele dintre diferitele niveluri instituționale să impacteze în mod direct coordonatele managementului riscului fiscal. Itinerariul luptei contra unei crize economice provocată pe fundalul pandemiei COVID-19 implică coordonare, responsabilitate și cadre comune de acțiune, astfel încât testul unității europene să fie trecut cu bine. Studiul exemplifică importanța percepției asupra riscului fiscal în raport cu vulnerabilitățile specifice și relevă o serie de provocări la adresa responsabilității fiscal-bugetare în contextul crizei COVID-19.

Cuvinte cheie: responsabilitate fiscal-bugetară, risc fiscal, cadru bugetar european, pandemie COVID-19, criza economică, instituții fiscale, decidenți politici.

Clasificare JEL: E62, H87, H12, H7

DOI: 10.55654/JFS.2021.5.9.03

CONTACT