Performanța financiară a firmelor europene în contextul implicării în acțiuni de responsabilitate socială corporativă dedicate mediului înconjurător – Petru Ștefea, Grațiela Georgiana Noja, Irina-Maria Grecu

 Autori: Petru Ștefea, Grațiela Georgiana Noja, Irina-Maria Grecu
 Vol. 5 • Nr. 9 • Noiembrie 2020

Abstract

Cercetarea întreprinsă are drept scop principal stabilirea legăturilor și a interdependențelor existente între performanța financiară a firmelor cu activitate economică derulată pe teritoriul statelor europene și dimensiunile specifice Responsabilității Sociale Corporative (RSC), cu accent pe componenta de mediu. Cercetarea se bazează pe analizele de tip rețea prin modele Gaussiene (GGMs – Gaussian Graphical Models) și modelarea prin ecuații structurale (SEM – Structural Equation Modelling) și subliniază determinanții economici care conduc la implicarea întreprinderilor în activități de responsabilitate socială, respectiv influența acestora asupra rezultatelor financiare ale companiilor și configurarea de strategii manageriale specifice.

Cuvinte cheie: performanța financiară, responsabilitate socială corporativă, mediu înconjurător, politici de mediu, strategii manageriale.

Clasificare JEL: M14, M16, Q53

DOI: 10.55654/JFS.2021.5.9.04

CONTACT