Home

ISSN print:2537-3714

ISSN online:2559-1347

Prized articles

  • RSF no.1, Romania banking structure in the current economic and financial context, Rodica Oana Ioniță
  • RSF no. 2, The day of the week effect on the Romanian stock market, Alexandra Gabriela Țițan
  • RSF no.3, Adjusting classical portfolio theories with behavioral practices, Nicu Stanciu
  • RSF no.4, New empirical evidence on E.M.H.: case of developed and emerging markets – a macroeconomic approach, Iuliana Maria Ursu

Review of Financial Studies is edited by the Institute of Financial Studies from 2016. In the review publishes papers developed by professional practitioners, authors of scientific and academic world from our country and from abroad,  and also by young researchers, in relation with topics from the financial area like: insurance and reassurance, capital market, private pensions, but also from the academic and business domains.

Review of Financial Studies is structured in two sections: Studies and researches (containing articles of research and various studies) and Opinions (including papers referring to good practices, essays, reviews of economy books related to the financial area.)

 

Content RSF no.4/2018:

Pagina 1-1 Revista de Studii Financiare
Pagina de titlu
Pagina 2-3 Board editorial
Board editorial
Pagina 4-5 Cuprins
Cuprins
Pagina 6-10 Indicele de stabilitate financiară estimat de către Institutul de Studii Financiare
Ion Stancu, Andrei Tudor Stancu și Iulian Panait
Abstract Articol
Pagina 11-18 Aspecte privind supravegherea financiară în cadrul pieței asigurărilor
Cătălin Goia
Abstract Articol
Pagina 19-38 Studiu de impact al asigurărilor auto telematice
Cornel Coca Constantinescu, Ion Stancu și Iulian Panait
Abstract Articol
Pagina 39-53 Puzzele-ul risc-randament în portofoliile de acțiuni diversificate internațional din perspectiva investitorilor români
Ioana-Alexandra Radu și Cristian-George Vlaicu
Abstract Articol
Pagina 54-70 Influenţa ratingului de ţară asupra creşterii economice naţionale, înainte și după aderarea la zona euro
Ana Maria (Mărășescu) Necula și Andrei Tudor Stancu
Abstract Articol
Pagina 71-88 Utilizarea teoriei jocurilor la optimizarea rezoluției financiare
Gabriel Mitrache
Abstract Articol
Pagina 89-103 Relaţia dintre cursul de schimb valutar şi preţul bursier al băncilor comerciale pe piaţa financiară din România
Violeta Duță
Abstract Articol
Pagina 104-119 Influența structurii capitalului asupra performanței financiare a instituțiilor de microfinanțare
Răzvan Gabriel Hăpău
Abstact Articol
Pagina 120-138 Noi evidențe empirice pe marginea E.M.H. – cazul țărilor dezvoltate și emergente – o abordare microeconomică
Iuliana Maria Ursu
Abstract Articol
Pagina 139-160 Impactul indicatorilor de guvernanță mondială asupra comportamentului investițional
Raluca Simina Bilți
Abstract Articol
Pagina 161-165 IDD – schimbări și provocări pentru întreg sistemul de distribuție a asigurărilor
Valentin Ionescu
Abstract Articol
Pagina 166-169 Ce au în comun guvernanţa corporativă şi raportarea nefinanciară?
Simona Fătu
Abstract Articol
Pagina 170-179 Europa și România – o perspectivă asupra asigurărilor
Mihaela Andreea Stroe
Abstract Articol
Pagina 180-184 Recenzie carte: The Undoing Project
Ion Stancu și Adrian Mitroi
Articol

 

 

 

Creative Commons License    This work is provided under Licență Creative Commons Atribuire 4.0 Internațional