Home

ISSN print:2537-3714

ISSN online:2559-1347

Prized articles

  • RSF no.1, Romania banking structure in the current economic and financial context, Rodica Oana Ioniță
  • RSF no. 2, The day of the week effect on the Romanian stock market, Alexandra Gabriela Țițan
  • RSF no.3, Adjusting classical portfolio theories with behavioral practices, Nicu Stanciu
  • RSF no.4, New empirical evidence on E.M.H.: case of developed and emerging markets – a macroeconomic approach, Iuliana Maria Ursu

Review of Financial Studies is edited by the Institute of Financial Studies from 2016. In the review publishes papers developed by professional practitioners, authors of scientific and academic world from our country and from abroad,  and also by young researchers, in relation with topics from the financial area like: insurance and reassurance, capital market, private pensions, but also from the academic and business domains. Review of Financial Studies is structured in two sections: Studies and researches (containing articles of research and various studies) and Opinions (including papers referring to good practices, essays, reviews of economy books related to the financial area.)  

Content RSF no.4/2018:

Pagina 1-1 Revista de Studii Financiare

Pagina de titlu

Pagina 2-3 Board editorial

Board editorial

Pagina 4-5 Cuprins

Cuprins

Pagina 6-10 Indicele de stabilitate financiară estimat de către Institutul de Studii Financiare

Ion Stancu, Andrei Tudor Stancu și Iulian Panait

Abstract Articol

Pagina 11-18 Aspecte privind supravegherea financiară în cadrul pieței asigurărilor

Cătălin Goia

Abstract Articol

Pagina 19-38 Studiu de impact al asigurărilor auto telematice

Cornel Coca Constantinescu, Ion Stancu și Iulian Panait

Abstract Articol

Pagina 39-53 Puzzele-ul risc-randament în portofoliile de acțiuni diversificate internațional din perspectiva investitorilor români

Ioana-Alexandra Radu și Cristian-George Vlaicu

Abstract Articol

Pagina 54-70 Influenţa ratingului de ţară asupra creşterii economice naţionale, înainte și după aderarea la zona euro

Ana Maria (Mărășescu) Necula și Andrei Tudor Stancu

Abstract Articol

Pagina 71-88 Utilizarea teoriei jocurilor la optimizarea rezoluției financiare

Gabriel Mitrache

Abstract Articol

Pagina 89-103 Relaţia dintre cursul de schimb valutar şi preţul bursier al băncilor comerciale pe piaţa financiară din România

Violeta Duță

Abstract Articol

Pagina 104-119 Influența structurii capitalului asupra performanței financiare a instituțiilor de microfinanțare

Răzvan Gabriel Hăpău

Abstact Articol

Pagina 120-138 Noi evidențe empirice pe marginea E.M.H. – cazul țărilor dezvoltate și emergente – o abordare microeconomică

Iuliana Maria Ursu

Abstract Articol

Pagina 139-160 Impactul indicatorilor de guvernanță mondială asupra comportamentului investițional

Raluca Simina Bilți

Abstract Articol

Pagina 161-165 IDD – schimbări și provocări pentru întreg sistemul de distribuție a asigurărilor

Valentin Ionescu

Abstract Articol

Pagina 166-169 Ce au în comun guvernanţa corporativă şi raportarea nefinanciară?

Simona Fătu

Abstract Articol

Pagina 170-179 Europa și România – o perspectivă asupra asigurărilor

Mihaela Andreea Stroe

Abstract Articol

Pagina 180-184 Recenzie carte: The Undoing Project

Ion Stancu și Adrian Mitroi

Articol

 

 

 

 

Pass4sureit is associated with the microsoft for a very long period and this makes essay4today.com it an expert on these exams.

Creative Commons License    This work is provided under Licență Creative Commons Atribuire 4.0 Internațional