Template
    > Romanian
    > English
 

EDITORIAL BOARD

Chief editor

Lădaru Georgiana-Raluca, Academia de Studii Economice, Institutul de Studii Financiare, București, România

Editors

Badea Dumitru, Academia de Studii Economice din București, România

Câmpeanu Cătălin, Institutul de Studii Financiare, România

Ionescu Valentin, Autoritatea de Supraveghere Financiară, România

Naghi Laura-Elly, Academia de Studii Economice din București, Institutul de Studii Financiare, România

Neagu Florentina, Institutul de Studii Financiare, România

Panait Iulian, Banca Națională a României, România

Scientific Committee

Albu Lucian, Academician, Director, Institute of Economic Forecasting

Altăr Moisă, Academia de Studii Economice din București, România

Andrei Aurel Jean, University of Bucharest, Romania

Armeanu Daniel, Academia de Studii Economice din București, România

Badea Leonardo, Banca Națională a României, România

Baltov Milen, Free University of Burgas, Bulgaria

Bădescu Alexandru, University of Calgary, Canada

Bădescu Andrei, University of Toronto, Canada

Boldeanu Dana, Academia de Studii Economice din București, România

Ciumara Roxana, Academia de Studii Economice din București, România

Ciuncan Alexandru, Uniunea Națională a Societăților de Asigurare și Reasigurare din România, România

Codîrlașu Adrian, Chartered Financial Analyst Society Romania, România

Cristea Mirela, Universitatea din Craiova, România

Dedu Silvia, Academia de Studii Economice din București, România

Duțescu Adriana, Academia de Studii Economice din București, România

Andre Farrugia, University of Malta, Malta

Folcuţ Ovidiu, Universitatea Româno-Americană, România

Fomin Igor, State University St. Petersburg, Russia

Ioan-Franc Valeriu, Director adjunct, Institutul Național de Cercetări Economice ”Costin C. Kiritescu”, România

Jula Dorin, Universitatea Ecologică, Institutul de Prognoză Economică, România

Kagitci Meral, Academia de Studii Economice din București, România

Matei Ioan, Biroul Asigurătorilor de Autovehicule din România, România

Marcu Nicu, Președinte, Autoritatea de Supraveghere Financiară, Academia de Studii Economice din București, România

Mitroi Adrian, Academia de Studii Economice din București, România

Onofrei Mihaela, Universitatea “Alexandru Ioan Cuza” din Iași, România

Paalzow Anders, Stockholm School of Economics, Suedia

Papuc Răzvan-Mihail, Universitatea din București, România

Piroşcă Grigore Ioan, Academia de Studii Economice din București, România

Pițuru Silviu Mirel, Universitatea de Medicină și Farmacie ”Carol Davila” din București, România

Siminică Marian Ilie, Director executiv, Institutul de Studii Financiare, Universitatea din Craiova, România

Ștefea Petru, Universitatea de Vest din Timișoara, România

Zaman Gheorghe, Director, Institutul de Economie Națională, România

INTERNATIONAL DATABASES

CONTACT