Asigurarea riscului cibernetic – o mare provocare cu care se confruntă economiile moderne – Leonardo Badea și Călin Mihai Rangu

 Autori: Prof.univ.dr. Leonardo Badea și Lect.univ.dr. Călin Mihai Rangu
Vol. 4 • Nr. 6 • Mai 2019

Abstract

Asigurarea cibernetică dincolo de concept, trebuie să reprezinte un produs care să fie oferit societății moderne. Trăim într-o lume complexă bazată pe digitalizarea produselor si serviciilor. Digitalizarea implică şi un sistem complex de riscuri asociate. Drumul spre lumea de mâine trece prin lumea de azi și o analiză a situației existente în economiile contemporane cu privire la asigurarea riscului cibernetic este doar un prim pas pe care acest articol își propune sa-l realizeze.

Studiul urmărește fundamentarea nevoii de formulare și asumare de politici și de susținere a reglementării acoperirii riscurilor cibernetice prin asigurare, a nevoii de susținere a unor strategii sectoriale pentru creșterea nivelului de maturitate a companiilor din perspectiva protecției față de amenințările cibernetice. Este nevoie, de asemenea, de instituirea unui sistem de raportare a pierderilor generate de riscurile cibernetice, cel puțin pentru infrastructurile critice și importante, dezvoltarea și utilizarea de către asiguratori a unor modele de consultanță și evaluare, pe baza de standarde și certificări recunoscute la nivel mondial, inclusiv dezvoltarea competențelor necesare la nivelul asiguratorilor referitor la ingineria acestor riscuri.

Cuvinte cheie: risc cibernetic, asigurare, GDPR, management riscuri, subscriere, CISO, securitate IT, confidențialitate, disponibilitate, integritate date, infrastructuri critice, NIS, CERT

Clasificare JEL: D81, G22, H56, M15

CONTACT