Transparenţa informaţiilor publicate de băncile comerciale din România privind guvernanţa corporativă şi implicaţiile asupra auditului financiar – Andreea Claudia Crucean

 Autor: Andreea Claudia Crucean
Vol. 4 • Nr. 6 • Mai 2019

Abstract

Articolul prezintă aspectele relevante referitoare la implementarea regulilor şi a principiilor de guvernanţă corporativă în cadrul domeniului bancar din România. Scopul lucrării îl reprezintă cercetarea bazei teoretice şi legislative care reglementează acest domeniu, dar şi cercetarea aspectelor practice pe acest subiect. Pe baza recenziei literaturii de specialitate, naţională şi internaţională, a fost realizat un studiu bazat pe un eşantion format din 17 de bănci comerciale cu sediul în România. Cu ajutorul datelor colectate de pe site-urile oficiale ale băncilor, au fost analizate gradul de detaliere a elementelor de guvernanţă corporativă alese: sistemul de administrare, structura acţionariatului şi cea organizatorică, controlul şi auditul financiar precum şi dacă instituţiile analizate oferă o transparenţă informaţională asupra codurilor de guvernanţă aplicabile. Principala concluzie care rezultă din studiul efectuat, este că informaţiile puse la dispoziţia publicului oferă detalii despre structura de conducere şi despre departamentul de audit, dar aceste informaţii nu sunt foarte amănunţite, informaţiile referitoare la experienţa profesională a membrilor sau la beneficiile pe care aceste instituţii de credit le obţin în urma aplicării codurilor de guvernanţă corporativă sunt foarte vag descrise, in unele cazuri chiar deloc.

Cuvinte cheie: guvernanță corporativă, audit financiar, transparenţa informaţională, sistem bancar, sistem dualist, sistem unitar.

Clasificare JEL: G30 , M14, M41, M42, M48.

CONTACT