Bancassurance – factor de dezvoltare a pieței financiare – Elda Marzai (Albiz)

 Autor: Elda Marzai (Abliz)
Vol. 2 • Nr. 3 • Noiembrie 2017

Abstract

Prezenta lucrare îşi propune să prezinte serviciul bancar – Bancassurance, precum şi modalităţi de dezvoltare a sistemului bancar în general.

Bancassurance este un proces de utilizare a relaţiilor clienţilor băncii de a vinde produse de asigurare de viaţă şi non-viaţă. Motivul alegerii acestei teme constă în realizarea în perspectivă a modelului optim de bancassurance , pe o bază comparativă a legislaţiei aferente în vigoare şi a celor mai bune practici internaţionale, inclusiv a studiilor de caz şi soluţiilor concrete în dezvoltarea si diversificarea serviciilor bancare. Implementarea activităţii de bancassurance în domeniul bancar contribuie la consolidarea mediului concurenţial, dezvoltarea unor noi produse în asigurări şi satisfacerea la un grad mai înalt a necesităţilor consumatorului. Implicaţiile băncilor, cu particularităţile proprii asigurărilor sunt multiple, iar munca asiduă a organismelor de reglementare la nivel european şi american de armonizare la nivel internaţional, pe aceste domenii este salutară. Distribuţia asigurărilor în sistem bancassurance reprezintă o soluţie de viitor şi va continua să se dezvolte şi pe piaţa din România. Bancassurance este principalul canal de distribuţie în multe ţări, avand o pondere de peste 50% in ceea ce priveşte produsele de asigurare de viaţă (ex., Franţa, Italia, Spania, Austria), iar în Portugalia ponderea urcă chiar la peste 80%. Priorităţile strategice ale băncilor este sa crească protecţia business-ului prin adăugarea de noi produse la portofolii si astfel diminuarea riscurilor pentru produsele bancare vandute. Printre aspectele necesare dezvoltării acestui serviciu, reprezentanţii băncilor propun atât diversificarea tipurilor de asigurări vândute prin intermediul băncilor, cât şi creşterea dezvoltării educaţiei financiare ale consumatorilor şi adaptarea tehnologică

Cuvinte cheie: asigurări,bancassurance, modele integrate de bancassurance, istorie bancassurance

CONTACT