Optimizarea alocării activelor fondurilor de pensii, administrate privat în România (Pilonul II) – Leonardo Badea, Ion Stancu și Adina-Alexandra Darmaz-Guzun

 Autori: Leonardo Badea, Ion Stancu și Alexandra Darmaz-Guzun
Vol. 3 • Nr. 5 • Noiembrie 2018

Abstract

Fenomenele recente privind îmbătrânirea populației datorată îmbunătățirii calității vieții, scăderea numărului populației, scăderea ratei fertilității dar și dezvoltarea piețelor de capital au condus la încurajarea fondurilor de pensii private. Sistemul privat de pensii este esențial oricărei economii moderne şi prospere; alocarea competitivă a capitalului în cadrul acestui sistem asigură menţinerea/creşterea puterii de cumpărare a viitoarelor câştiguri din pensii dar şi cea mai potrivită cale de finanțare a dezvoltării economice naţionale.

În baza unei vaste literaturi privind optimizarea portofoliilor de investiţii financiare cât şi administrarea eficientă a fondurilor de pensii private, lucrarea noastră are ca obiectiv principal optimizarea portofoliilor fondurilor de pensii private în raport cu gradul de risc asumat de către administratorii acestor fonduri. În mod concret, relevăm ponderile optime de alocare a fondurilor de pensii în cinci categorii de active (acţiuni, obligaţiuni corporative, fonduri de participare, titluri de stat și, respectiv, depozite bancare) prin utilizarea a trei modele de portofolii optime: echiponderat, minimizarea deviaţiei standard şi minimizarea valorii la risc condiţionată.

 Baza de date cuprinde rentabilitatea lunară a celor cinci categorii de active ale fondurilor de pensii, precum şi evoluţia VUAN a fondurilor de pensii şi rentabilitatea administratorilor de fonduri de pensii, pe perioada august 2013 – iulie 2018 (5 ani). Rezultatele obţinute se vor constitui ca recomandări pentru administratorii de fonduri de pensii private atât în ceea ce priveşte alegerea modelului de optimizare a portofoliului, cât şi ca decizii de alegere a combinaţiei optime de active la o rentabilitate scontată a portofoliului în raport cu gradul de risc asumat de fiecare administrator.

Cuvinte cheie: sistemul de pensii private; portofolii optime de investiţii financiare, modelul Markowitz (medie~varianţă, MV), modelul medie~valoare la risc condiţionată (MCVaR), valoarea unitară a activului net (VUAN), rentabilitatea administratorilor de fonduri de pensii private.

Clasificare JEL: G11; G23; J32

CONTACT