Implicațiile modificării reglementărilor privind controlul intern managerial asupra unei metodologii unitare de management al riscurilor pentru finanțările nerambursabile – Ciprian Nicolae

Autor: Ciprian Nicolae
Vol. 3 • Nr. 5 • Noiembrie 2018

Abstract

Pentru autoritățile și instituțiile publice din România, managementul riscurilor reprezintă o obligație instituită prin reglementările privind controlul intern managerial. Prin urmare, orice modificare a acestor reglementări are impact asupra coerenței și sustenabilității măsurilor de management al riscurilor implementate, inclusiv în ceea ce privește programele de finanțare nerambursabilă.

Prezenta lucrare analizează prevederile reglementărilor privind controlul intern managerial prin prisma impactului pe care îl pot avea acestea asupra implementării unei metodologii unitare de management al riscurilor pentru toate finanțările nerambursabile din România.

Metodologia propusă ar urma să se aplice tuturor finanțărilor nerambursabile din România, atât naționale, cât și provenind de la finanțatori internaționali (Uniunea Europeană, Guvernele Norvegiei, Islandei și Liechtensteinului ș.a.), întrucât logica finanțărilor nerambursabile este aceeași pentru toate programele de finanțare.

Metodologia propusă vizează, de asemenea, informatizarea procesului de management al riscurilor, bazându-se pe un registru unic al riscurilor și pe organizarea riguroasă a activităților de colectare și utilizare a informațiilor despre riscuri, cauzele și efectele acestora.

Cuvinte cheie: risc, managementul riscului, finanțări nerambursabile, proiecte, control intern managerial

Clasificare JEL: G32, H83

CONTACT