Optimizarea portofoliului de actiuni pe piața de capital – Adrian-Nicolae Căpățînă

 Autor: Căpățînă Adrian-Nicolae
Vol. 4 • Nr. 7 • Noiembrie 2019

Abstract

Această lucrare iși propune să analizeze diverse modele de optimizare a investițiilor în acțiuni pe piața de capital din România. Cercetarea prezintă interes atât pentru instituții finanaciare precum fonduri de investiți, fonduri de pensii sau bănci, cât și pentru investitori individuali. Lucrarea este structurată pe 3 capitole. Primul capitol oferă o scurtă descriere teoretică a teoriei portofoliului privind optimizarea pe piața de capital și prezentarea unei literaturi de specialitate relevante. Al doilea capitol reprezintă metodologia studiului de caz și descrierea setului de date, mai exact constituirea portofoliului de acțiuni. Ultimul capitol reprezintă partea aplicativă a acestei lucrări. Aici vor fi prezentate rezultatele si analiza metodelor de optimizare a portofoliului.

Cuvinte cheie: optimizare, diversificare, portofoliu de acțiuni, value-at-risk

Clasificare JEL: G11, G17

CONTACT