Studiu privind corelația dintre evoluția pieței de capital și creșterea economică – Claudia Gabriela Bîzderea

 Autor: Bîzderea Claudia Gabriela
Vol. 4 • Nr. 7 • Noiembrie 2019

Abstract

În ultimii ani, s-a realizat o multitudine de studii în ceea ce privește relația dintre dezvoltarea pieței de capital și creșterea economică, această temă fiind intens dezbătută atât la nivelul unei țări cât și la nivelul unei regiuni. Scopul acestui articol este de a stabili dacă, la nivelul României, există influență a pieței de capital asupra creșterii economice a României în perioada 2005-2018. Pentru aceasta am folosit testul de cauzalitate Granger și aanaliza de regresie multiple; frecvența datelor utilizate fiind trimestrială.

Rezultatele obținute confirmă că între acestea există o relație directă și pozitivă, de slabă intensitate creșterea economică fiind foarte puțin influențată de dinamica pieței de capital și invers. Rezultate analizei noastre sunt în concordanță rezultatele studiilor din literatura de specialitate română și străină, privind efectele dezvoltării pieței bursiere și creșterea economică. Concluziile noastre relevă faptul că dezvoltarea pieței bursiere este asociată pozitiv cu creșterea economică dar că această influență este cu atât mai evidentă cu cât piața bursieră este mai matură.

Cercetarea noastră cuprinde, în prima parte, o incursiune în literatura de specialitate pe tema relației dintre dezvoltarea pieței de capital și creșterea economică și o analiză a evoluției principalilor indicatori bursieri și nebursieri de influență asupra PIB: capitalizarea bursieră; volumul de tranzacționare; raportul dintre volumul de tranzacții și capitalizarea bursieră; investițiile totale și investițiile străine directe; consumul privat; economisirea totală; creditul neguvernamental; cheltuielile guvernamentale. În partea a doua am prezentat metodologia de cercetare, baza de date și rezultatele a două modele de regresie multiplă (unul dedicat numai indicatorilor bursieri și cel de al doilea dedicat tuturor indicatorilor de influență asupra PIB). Încheiem cu principalele concluzii ale cercetării noastre și concordanța cu rezultatele studiilor din literatura de specialitate.

Cuvinte cheie: creștere economică, dezvoltarea pieței de capital, piața bursieră, regresia multiplă, testul de cauzalitate Granger

Clasificare JEL: E44 ; C58; D53; G23.

CONTACT