Criminalitatea informatică – provocări și evoluții – Mircea Constantin Șcheau

 Autor: Mircea Constantin Șcheau
 Vol. 4 • Nr. 7 • Noiembrie 2019

Abstract

Noțiunile vehiculate în mediile de comunicare, referitoare la abordările amenințărilor cibernetice, sunt plasate uneori sub presiunea transformărilor etapizate, supuse mecanismului cunoscut sub numele de Fereastră Overton. Articolul încearcă să aducă în atenția opiniei publice și în aceeași măsură a specialiștilor, câteva dintre problemele hibride a căror escaladare poate să producă efecte greu de cuantificat. Setul de propuneri de la finalul studiului se doresc a fi o pledoarie în susținerea ideii de conlucrare interinstituțională și implicare activă a societății civile

Cuvinte cheie: instituţie financiară, vulnerabilitate, malware, atac informatic, vector de infecţie, impact, coordonare.

Clasificare JEL: F60, H56, K24, M15, O33.

CONTACT