TVA la achiziții în situații de anulare a codului de TVA: A fi sau a nu fi deductibil? – Lavinia Lazăr

 Autor: Lavinia Lazăr
Vol. 3 • Nr. 5 • Noiembrie 2018

Abstract

Dreptul persoanelor impozabile înregistrate în scopuri de TVA de a deduce TVAul pe care îl datoarează sau îl plătesc pentru bunurile și serviciile achiziționate în activitatea lor curentă constituie un principiu fundamental al sistemului de TVA instituit prin legislația Uniunii Europene. Mai mult decât atât, un alt principiu de bază, principiul neutralității taxei impune ca dreptul de deducere a TVA să fie acordat chiar dacă cerințele de formă nu au fost respectate de către persoanele impozabile implicate într-o tranzacție, atât timp cât cerințele de fond sunt îndeplinite corespunzător. În acest context, poate anularea înregistrării în scopuri de TVA a unei persoane impozabile să constituie un motiv suficient de întemeiat pentru a permite îngrădirea dreptului de deducere a taxei? În cadrul prezentului articol vom încerca să analizăm această întrebare la nivelul legislației și practicilor naționale prin raportare la câteva cazuri românești relevante pentru acest subiect, soluționate de Curtea de Justiție a Uniunii Europene (în continuare CJUE).

Cuvinte cheie: taxa pe valoarea adăugată, înregistrare în scopuri de TVA, drept de deducere, anulare, cod de TVA

Clasificare JEL: H87, K34

CONTACT