Optimizarea selecției și gestiunii portofoliului folosind momentele de ordin – Mircea Bahna și Cosminn Octavian Cepoi

Autori: Mircea Bahna și Cosmin-Octavian Cepoi
Vol. 1 • Nr. 1 • Noiembrie 2016

Abstract

Bazată pe rezultatele lui Markowitz (1952), Teoria modernă a portofoliului propune selecţia portofoliilor cu luarea în calcul strict a primelor 2 momente ale seriilor de randamente ale titlurilor. În ciuda popularităţii modelului propus de Markowitz, de-a lungul timpului au aparut foarte mulţi critici ai acestuia. Marea majoritate a criticilor vizează ipotezele folosite in Teoria modernă a portofoliului pentru a obţine condiţiile de echilibru la nivelul pieţei de capital: inexistenţa costurilor de tranzacţionare, eficienţa activelor financiare. Scopul lucrării de faţă este acela de a include în selecţia şi gestiunea portofoliului momentele de ordin superior ale randamentelor, skewness şi kurtosis,. Pornind de la unele cercetări anterioare care au concluzionat că portofoliile cu un exces de skewness și cu un kurtosis mai redus sunt preferate de către investitorii individuali, am efectuat pe baza cotațiilor de la Bursa de Valori București o comparație a două strategii de tranzacționare folosind metoda de optimizare generic denumită PGP (programare cu multiplu obiectiv). Preferințele intrinseci reutilizabile au fost obținute vizavi de titlurile tranzacționate la BVB. Titlurile cu senzitivitatea cea mai scăzută față de fluctuațiile pieței devin unele dintre cele mai selectate.

Cuvinte cheie: gestiunea portofoliului, optimizare, momente de ordin superior, programare cu multiplu obiectiv.

Clasificare JEL: C44, C61, C63, G11

CONTACT