Structura sistemului bancar romanesc în contextul economic și financiar actual – Rodica Oana Ioniță și Ion Stancu

 Autori: Rodica Oana Ionita și Ion Stancu
Vol. 1 • Nr. 1 • Noiembrie 2016

Abstract

Scopul acestei lucrări este de a identifica importanţa sistemului bancar în contextul economic şi financiar actual din România în perioada 2000-2014. Cercetarea porneşte având la bază rolul sistemului bancar ca şi pilon al sistemului financiar din România. Ipoteza cercetării constă în faptul că există variabile aparţinând sectorului bancar ce ne oferă un semnal de avertizare asupra unor perioade de dificultate cu care se confruntă sistemul financiar. Succesul constă în determinarea acestor variabile cu un interval de timp suficient înainte de producerea efectelor negative asupra economiei, astfel încat să se poată actiona pentru diminuarea potenţialelor efecte negative ce pot apărea. Acest lucru este posibil dacă variabilele sunt monitorizate în timp continuu, fiind un proces dinamic şi dacă se efectuează raţionamente bazate pe substanţa economică a variabilelor analizate. Utilitatea modelului constă în faptul că odată identificate aceste variabile de avertizare timpurie, acestea pot fi incluse în obiectivele de politică monetară ale factorilor de decizie, astfel încat comportamentul acestora sa fie în mod continuu analizat si monitorizat pentru a identifica potenţiale efecte adverse asupra celorlate variabile economice prin contagiune, precum şi asupra economiei ţării. Lucrarea prezintă de asemenea şi importanţa rolului deținut de Comitetul Basel de Supraveghere asupra sistemului bancar. Analizând comportamentul variabilelor bancare cheie, am putut identifica acele momente de dificultate economică şi financiară care au fost resimţite asupra întregului sistem economic.

Cuvinte cheie: sistem bancar, avertizare, dificultate financiara, influenţe economice

Clasificare JEL: G01, E5

CONTACT