Este preţul motivaţia principală de cumpărare a asigurărilor generale din România? Studiu comparativ 2014 – 2019 – Daniel Mihai Pantazi

 Autor: Daniel Mihai Pantazi
 Vol. 5 • Nr. 9 • Noiembrie 2020

Abstract

Prezenta cercetare a avut ca scop identificarea măsurii în care preţul reprezintă principala motivaţie de cumpărare a asigurărilor generale din România în perioada 2014 – 2019.  Rezultatele obţinute au confirmat parţial ipoteza analizată şi au condus la o serie de concluzii interesante cu aplicabilitate directă în piaţa asigurărilor şi nu numai. Suplimentar, iniţiativa de aplicare a modelului Howarth Sheth pentru piaţa asigurărilor din România reprezintă un element de noutate, care poate conduce la dezvoltarea unor instrumente specifice de analiză a opţiunilor de consum.

Cuvinte cheie: comportamentul consumatorului, motivaţia de cumpărare, asigurări generale, RCA, factori psihologici, preţ, mix de marketing.

Clasificare JEL: D12, P36, G52, G22.

DOI: 10.55654/JFS.2021.5.9.12

CONTACT