ASIGURĂRI “VITALITY” – Argument pentru implementarea în România a gamei de produse de asigurări VITALITY – Cristian Roşu, Adrian Marin, Ion Alexandru Stancu şi Alexandra Guzun

 Autori: Cristian Roşu, Adrian Marin, Ion Alexandru Stancu şi Alexandra Guzun
 Vol. 4 • Nr. 7 • Noiembrie 2019

Abstract

Asigurările Vitality combină instrumentele actuariale, comportamentale și clinice într-un program pas cu pas, care ajută membrii să își îmbunătățească sănătatea prin activități de wellness, prin alegerea unui stil de viață sănătos şi prin recompense care devin mai mari cu cât asiguraţii sunt mai activi. Acest set de asigurări are un impact pozitiv asupra sănătăţii asiguraţilor, asupra productivităţii muncii, reducerii ratei de mortalitate și morbiditate în domeniul asigurărilor și în societate.

Corelaţia dintre Vitality – Insurance şi bunăstarea asiguraţilor, inclusiv costurile şi beneficiile acestei asigurări partajate au preocupat cercetătorii interesaţi de subiect pentru a identifica efectele personale şi sociale, inclusiv cele legate de productivitatea pierdută (absenteism şi presenteism). Măsurarea acestei relaţii între caracteristicile stilului de viaţă sănătos şi costurile implicate de îngrijirea sănătăţii şi productivitate s-a făcut, în principal, prin Indicele Stilului de Viaţă Sănătos (Healthy Lifestyle Index, HLI). Acesta este suma a şase caracteristici ale stilului de viaţă sănătos, respectiv, 1) înălţimea şi greutatea, 2) activitatea fizică, 3) fructele, 4) legumele, 5) consumul de alcool (da / nu) și starea fumatului (nu, sau fost fumător / fumător actual).

Un set complet de asigurări Vitality este alcătuit din trei programe care vă încurajează și vă recompensează: 1) pentru a trăi mai sănătos (verificarea stării de sănătate, viaţă activă, alimente şi hrană sănătoase etc.); 2) pentru a conduce bine (comportament prudent în conducerea auto) și 3) pentru a face activităţi bancare mai bune (prevalenţa economisirii în raport cu îndatorarea). Beneficiul pentru societăţile de asigurări este reducerea substanţială a daunalităţii în asigurările de viaţă şi non viaţă.

 În prima parte a articolului vom investiga câteva studii de specialitate pe tema corelaţiei dintre încurajarea stării de sănătate, de viaţă activă şi de comportament prudent, pe de o parte şi efectele personale, sociale şi de productivitate, pe de altă parte. În partea a doua vom identifica beneficiile gamei de produse de asigurări Vitality, clasificarea Vitality şi recompensele graduale privind reducerile de preţuri şi tarife pentru produsele şi serviciile Vitality, inclusiv reducerile de prime de asigurări Vitality. În cele din urmă, vom evidenţia beneficiile pentru societăţile de asigurări care distribuie produse de asigurări Vitality.

Cuvinte cheie: Vitality – Insurance, wellness, recompensele şi beneficiile sociale, rata de daunalitate

Clasificare JEL: : G40; G51; G52; I31

CONTACT